skipToContentskipToFooter

22-05-2024 Vanaf 1 oktober 2023 moeten importeurs van zogeheten CBAM-goederen aan de Europese Commissie rapporteren hoeveel CO2 buiten de Europese Unie is uitgestoten bij de productie van deze goederen. Tot eind 2025 geldt een overgangsperiode. Vanaf 2026 moeten importeurs of hun vertegenwoordiger vooraf een toelating aanvragen om CBAM-goederen in te mogen voeren. Ook gaan zij vanaf die datum een prijs betalen voor de CO2 die is uitgestoten bij de productie van deze goederen.

Bij evofenedex zien we dat de regelgeving van het Carbon Border Adjustment Mechanism nog voor veel vragen zorgt. Een daarvan gaat over de vraag hoe om te gaan met terugkerende CBAM-goederen. De exacte vraag die is gesteld luidt:

Wij hebben recentelijk een machine geleverd aan een klant in het Verenigd Koninkrijk. Nu moet een defect onderdeel terugkomen naar Nederland voor reparatie. Het onderdeel heeft een HS-code die valt onder de CBAM-verordening. Moeten wij hiervoor ook een rapport indienen?

Antwoord van de ledenservice:

CBAM is alleen van toepassing op goederen met oorsprong in een derde land buiten het douanegebied van de Europese Unie (EU). Dit betekent dat CBAM niet van toepassing is op goederen met oorsprong EU of de uitgezonderde oorsprongslanden (IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein) en oorsprongsgebieden (Helgoland, Büsingen, Livigno, Ceuta en Melilla).

Als het goederen betreft met oorsprong in een derde land, zijn er twee mogelijkheden:

1. Kunnen de goederen worden aangemerkt als terugkerende goederen in de zin van artikel 203 van het Douanewetboek van de Unie? Dan geeft de CBAM-verordening separaat aan hoe met deze goederen moet worden omgegaan:

In de overgangsperiode (tot eind 2025) geldt voor dergelijke goederen geen rapportageverplichting. Vanaf 2026 neemt de toegelaten CBAM-aangever in zijn jaarlijkse CBAM-aangifte aan de Europese Commissie een afzonderlijke vermelding ‘nul’ op voor de totale ingebedde emissies die overeenstemmen met die goederen die worden aangemerkt als terugkerende goederen.

2. Kunnen de goederen niet worden aangemerkt als terugkerende goederen in de zin van artikel 203 van het Douanewetboek van de Unie? Dan is de CBAM-verordening volledig van toepassing.

Meepraten over CBAM?

Wil je meepraten over CBAM en is jouw organisatie lid van evofenedex? Neem dan deel aan de themagroep CBAM (online) van evofenedex. In deze online community delen we tips, het laatste nieuws en leggen leden vraagstukken aan elkaar voor. Stuur een mailtje naar de ledenservice via de button onderaan deze pagina om je aan te melden voor deze groep.

Vragen over internationaal ondernemen?

Agnieszka en haar collega's helpen je graag verder

Agnieszka evofenedex