skipToContentskipToFooter

De meest gestelde vragen over het btw-actieplan

22-11-2018 Na 25 jaar gaat het Europees btw-stelsel ingrijpend op de schop. Het nieuwe systeem zal gefaseerd ingevoerd worden tussen 2019 en 2022. Onze ledenservice ontvangt veel vragen over de wijzigingen en gevolgen voor ondernemers. In dit artikel de negen meest gestelde vragen.

 1. Wat is het ‘btw-actieplan’?
  Het btw-actieplan is de naam van een pakket aan wetgeving dat het huidige Europese btw-stelsel ingrijpend moet gaan wijzigen. De verschillende onderwerpen in dit pakket en de verschillende momenten waarop deze wijzigingen worden ingevoerd, maken het lastig om te doorgronden wat de impact is voor individuele bedrijven. De wijzigingen hebben met name betrekking op goederen en niet zozeer diensten. De laatste grote btw-wijzigingen voor diensten zijn al doorgevoerd in 2010.
 2. Wat gaat er daadwerkelijk veranderen in 2019?
  De wijzigingen voor 2019 zijn alleen van toepassing op digitale diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gaming of tv-rechten. De overige wijzigingen zijn doorgeschoven naar 2020.
 3. Waarom komt er eigenlijk een nieuw btw-stelsel?
  Enerzijds wil Europa een vereenvoudiging van het systeem, anderzijds is er de noodzaak om de enorme btw-fraude in de EU aan te pakken. In algemene zin moet het btw-systeem meer toekomstbestendig worden.
 4. Wat is een Certified Taxable Person (CTP)?
  In het nieuwe btw-stelsel wil de EU betrouwbare ondernemers kunnen identificeren. Veel vereenvoudigingsregels zullen alleen van toepassing zijn voor deze gecertificeerde belastingplichtigen. Over de eisen die de EU stelt aan een CTP zijn momenteel een paar zaken bekend:

  - De onderneming heeft geen ernstige of herhaaldelijke overtredingen van belasting- en douaneregels begaan;
  - De onderneming heeft aantoonbaar controle over relevante processen;
  - De solvabiliteit van de onderneming is voldoende;
 5. Op basis van de huidige voorstellen voor de nieuwe btw-regels geldt dat bedrijven die al over een aeo-vergunning beschikken automatisch CTP zijn voor de belastingdienst. Begin oktober 2018 is bekend geworden dat de invoering en exacte uitvoering van de CTP-regeling uitgesteld wordt tot 2022.
 6. Hoe kan ik nagaan of mijn afnemer de CTP-status heeft?
  Dit kan straks in het VIES–portaal van de Europese Commissie. In de huidige situatie kun je hier al het btw-nummer van bedrijven checken.
 7. Wat verandert er als je goederen opslaat in een andere lidstaat?
  Hier kunnen twee opties van toepassing zijn. Bij consignment stock brengt een exporteur al goederen naar een andere lidstaat voordat bekend is wie ze gaat afnemen. De ondernemer moet zich dan in de andere lidstaat bij de belastingdienst registreren en zelf aangifte voor een intracommunautaire levering en verwerving doen. Op de factuur naar de klant komt er uiteindelijk lokale btw te staan. Deze methode blijft ongewijzigd. Er verandert wel iets bij de andere optie, de call of stock. In het geval van call of stock heeft een exporteur al wel een klant in een andere lidstaat en slaat deze de goederen bij die klant of daar in de buurt op. Ze zijn echter nog geen eigendom van de klant. De exporteur factureert dus ook pas als de klant de goederen daadwerkelijk afneemt. In het nieuwe systeem is er een vereenvoudiging mogelijk voor alle lidstaten.
  De ondernemer hoeft zich in de nieuwe regeling niet meer te registeren in de andere lidstaat en mag de btw heffen alsof de goederen pas bij afname uit de voorraad op dat moment naar de andere lidstaat vervoerd zijn. Op dit moment hebben enkele lidstaten, zoals Nederland al een vereenvoudiging. In 2020 zal dit dus voor alle lidstaten van toepassing zijn.
 8. Verandert er iets in de bewijsvoering voor transport bij intracommunautaire prestaties?
  Ja. Exporteurs kunnen net als nu aan de hand van boeken en bescheiden aantonen dat het transport naar een andere lidstaat heeft plaatsgevonden. Daarnaast biedt het nieuwe systeem een bewijsvermoeden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Dit is geen must, maar geeft wel meer zekerheid aan ondernemers.
 9. Ik heb gehoord dat je binnen het nieuwe btw-stelsel lokale btw moet afdragen, aan het land waar de afnemer is gevestigd. Moet ik mij dan ook in die landen registreren?
  Nee, dat is niet nodig. In het nieuwe btw-systeem verantwoord je buitenlandse btw aan de Nederlandse fiscus.

Ontbijtbijeenkomsten nieuwe btw-wetgeving

De eerste voorstellen zijn gedaan in 2017 en zullen per 1 januari 2019 in werking treden. Recent zijn nieuwe voorstellen gedaan die per 2021 en 2022 in werking zullen treden. Dat lijkt nog ver weg, maar de voorstellen zijn zo ingrijpend dat een gedegen voorbereiding op deze wijzigingen een vereiste is. Om die reden organiseren wij ontbijtbijeenkomsten over de belangrijkste wijzigingen voor internationaal ondernemende bedrijven.

Mis jij nog een vraag?

Wil je meer weten over het nieuwe btw-systeem of heb je advies nodig van onze specialisten? Wij helpen je graag verder!