skipToContentskipToFooter

evofenedex op de bres voor centraal loket

05-12-2022 Sinds het invoeren van de milieuzones is er bij ondernemers die met hun voertuigen een milieuzone in moeten, één grote frustratie: het ontbreekt aan eenduidigheid. Eenduidigheid als het gaat om regelgeving voor de eisen om een milieuzone in te mogen rijden, maar ook voor het aanvragen van een ontheffing. Dit moet, als het aan evofenedex ligt, allemaal verleden tijd zijn als straks op 1 januari 2025 verschillende steden een zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s gaan invoeren. Er wordt gewerkt aan een centraal loket voor alle aanvragen.

De reden dat er nog steeds geen eenduidigheid bestaat, is in de eerste plaats dat regelgeving voor een belangrijk deel op lokaal niveau is of was geregeld. Daarmee was er heel lang onduidelijkheid over de toegangseisen voor milieuzones. Gelukkig is dit probleem begin 2020 al weggenomen, nadat de regelgeving voor het toegangsregime van een milieuzone is geharmoniseerd.

Aanvraagprocedure ontheffing

Het tweede punt, het aanvragen van een ontheffing, levert nog steeds heel veel frustratie op. Zo moet je een dagontheffing bij iedere gemeente apart aanvragen. Ben je genoodzaakt om een beroep te doen op de hardheidsclausule, dan blijkt dat de aanvraagprocedure bij iedere gemeente anders in elkaar zit, en dat iedere gemeente een eigen toetsingskader heeft voor toekenning. Dit is al jaren een doorn in het oog van evofenedex. Wij streven ernaar dit probleem de wereld uit te helpen voordat de zero-emissiezones van start gaan. Gelukkig is dit geluid ook opgepikt door het ministerie van IenW en werkt evofenedex nu samen met het ministerie, de gemeenten en andere brancheorganisaties aan een centraal loket voor ontheffingen voor zero-emissiezones. Het doel is dat het loket uiterlijk begin 2024 operationeel is.

Toetsingskader

Ook als het gaat om het toetsingskader voor toekenning van ontheffing, op basis van bijvoorbeeld de hardheidsclausule, proberen we meer eenduidigheid te krijgen. De bevoegdheid om ontheffing toe te kennen blijft bij de gemeente liggen, maar er wordt gewerkt aan een handreiking  waarmee gemeenten allemaal op dezelfde manier aanvragen beoordelen, die bijvoorbeeld een beroep doen op de hardheidsclausule. Op deze manier wordt meer eenduidigheid en duidelijkheid gecreëerd voor bedrijven. Het doel is wel dat de aanvraagprocedure via het centrale loket gaat lopen. Voordeel is dat je dan dus niet meer bij iedere gemeente hoeft uit te zoeken hoe je beroep moet doen op ontheffing, en dat je niet meer bij iedere gemeente afzonderlijk een beroep hoeft te doen.

Wil je meer weten over regelgeving rond milieuzones of zero-emissiezones, neem dan contact op met onze ledenservice.