skipToContentskipToFooter

Meer ruimte voor duiding en achtergronden

28-02-2024 Vanaf de eerste week van maart versturen wij alleen nog op maandag en donderdag nieuwsmailings. De dagelijkse Nieuwsflits verdwijnt en daarvoor in de plaats komt evofenedex Actueel, met meer ruimte voor eigen berichtgeving, duiding en achtergronden.

De dagelijkse mailing waar nu nog sprake van is, met daarin naast eigen actualiteiten vooral veel nieuws uit andere media, past niet meer bij de rol van evofenedex als kennisorganisatie voor handel en logistiek. Door de mailingfrequentie aan te passen van vijf naar twee keer per week, ontstaat meer ruimte voor eigen berichten, duiding door onze experts en achtergronden. Daarmee tillen we de dienstverlening voor onze leden naar een nog hoger plan.

Nieuwe formule, nieuwe naam

Op maandag zal de nadruk wat meer liggen op het nieuws van de afgelopen dagen, terwijl op donderdag de mailing vooral om duiding en achtergronden draait. Bij deze nieuwe formule hoort ook een nieuwe naam: evofenedex – Actueel. Deze mailing zal voortaan in de middag worden verstuurd. De eerste editie wordt op maandag 4 maart verzonden naar iedereen die nu nog de Nieuwsflits ontvangt.