skipToContentskipToFooter

Positief nieuws voor handels- en productiebedrijven

31-01-2024 De Tweede Kamer heeft de motie van CDA-Kamerlid Eline Vedder aangenomen, waarin wordt gepleit voor een vrijstelling van CCR-eisen voor kleine binnenvaartschepen. Dit is positief nieuws voor handels- en productiebedrijven die afhankelijk zijn van kleinere binnenvaartschepen voor de aan- en of afvoer van hun producten of grondstoffen. Dit kan het geval zijn vanwege kleinere transportvolumes of door een locatie aan een kleiner vaarwater.

In de motie roept de Kamer de regering op om een algemene vrijstelling van de CCR-eisen te onderzoeken. Deze eisen, bedoeld voor nieuwbouwschepen, zijn vaak onrealistisch of financieel niet haalbaar voor bestaande kleinere schepen. Bovendien gaan dergelijke investeringen ten koste van benodigde investeringsruimte om deze schepen te verduurzamen.

Actie van evofenedex

Vorig jaar bracht evofenedex, samen met de Algemeene Schippers Vereniging (ASV) en scheepsverzekeraar EOC, de kwestie van de CCR-eisen al onder de aandacht van de Europese Commissie. Deze motie van de Tweede Kamer is een belangrijke steun in de rug om snel tot een praktische oplossing te komen.

De motie kreeg ook steun van BBB, ChristenUnie en de SGP. Het kabinet is nu verplicht om op Europees niveau te onderzoeken of een algehele vrijstelling haalbaar is. Hierbij gaat het met name om eisen met betrekking tot geluid, stahoogte en de grootte van het toilet.