skipToContentskipToFooter

Ruim 400 verladers inmiddels aangesloten bij Vertrouwensketen

27-03-2024 De haven slimmer en efficiënter maken door middel van digitalisering. Dat is de achterliggende gedachte achter het project Vertrouwensketen, dat een jaar geleden van start ging. Inmiddels zijn er tienduizenden containers al via deze nieuwe procedure verwerkt en wordt er op 31 maart opnieuw een belangrijk stap gezet. Vanaf die datum worden alle containerladingen uit Latijns-Amerika zonder pincode via de Vertrouwensketen veilig en betrouwbaar vrijgesteld.

De Vertrouwensketen is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven en overheidsinstanties voor het veiliger en betrouwbaarder vrijstellen en ophalen van containers in de Nederlandse havens. Dit gebeurt allereerst in Rotterdam. Vanaf de rederij/cargadoor via de verlader/expediteur en de vervoerder vormt zich in de Vertrouwensketen een gesloten keten met alleen bekende, aangewezen partijen. Waar nu nog wordt gewerkt met een pincode zal deze worden vervangen door een autorisatie, te beginnen met containerladingen uit Latijns-Amerika. Alleen een geautoriseerde vervoerder kan zijn komst voormelden bij de terminal en de container daar ophalen. De Vertrouwensketen werkt grotendeels via Portbase, het port community-systeem van de Nederlandse havens.

Transitieperiode

31 maart is een harde deadline voor de nieuwe werkwijze, al is er nog wel een korte transitieperiode. Vanaf die datum worden alle ladingen uit Latijns-Amerika alleen nog veilig en betrouwbaar vrijgesteld via de Vertrouwensketen. Ongeacht of de leverancier of ontvanger het vervoer zelf regelt of dat het door de rederij wordt gedaan. Het maakt niet uit of het vervoer gebeurt over de weg, via de binnenvaart of per spoor. In overleg tussen de rederij/cargadoor en klant is ook lading uit andere vaargebieden al via de Vertrouwensketen af te handelen. Nadat per 31 maart 2024 alle klanten met lading uit Latijns-Amerika op de Vertrouwensketen zijn aangesloten, concentreren de rederijen/cargadoors zich in de volgende fase op de deelname van hun top 100-klanten.

Controle uitvoerend vervoerder

Het aanmelden van de juiste vervoerder in Portbase is belangrijk, want op de terminals wordt er voortaan strikter gecontroleerd. Vijf grote terminaloperators gaan namelijk aan de poort controleren of de vervoerder die een container komt ophalen – de uitvoerende vervoerder – overeenkomt met de vervoerder die is aangekondigd in de digitale voormelding via Portbase. Deze automatische check gebeurt door het vergelijken van het EAN-nummer in de voormelding (via de dienst Melding Container Achterland) met dat op de CargoCard van de bezoekende chauffeur. Dit waarborgt dat de chauffeur daadwerkelijk hoort bij het transportbedrijf dat in de voormelding is genoemd. EAN-nummers worden uitgegeven door Secure Logistics. Is het aangemelde nummer onjuist, dan gaat de container niet mee.

De betrokken terminals zien de controle als een vanzelfsprekend onderdeel van de Vertrouwensketen om deze veilig en betrouwbaar te maken. De vijf terminaloperators zijn Hutchison Ports ECT Rotterdam, Hutchison Ports Delta II, APM Terminals Maasvlakte II, Rotterdam World Gateway en Rotterdam Shortsea Terminals. Bij Hutchison Ports ECT Rotterdam is de controle op de uitvoerende vervoerder al deels uitgerold via TAR-RCI (Truck Appointment Reference / Remote Check In). De overige terminaloperators bereiden zich momenteel nog voor op de invoering. De benodigde wijzigingen in systemen en procedures worden in de loop van 2024 doorgevoerd.

Toekomst

Met het introduceren van de Vertrouwensketen voor containerladingen uit Latijns-Amerika is het eerste deel van het project afgerond. De planning is dat andere vaarroutes nog dit jaar worden aangesloten op hetzelfde systeem, waardoor de pincode definitief verdwijnt uit de Rotterdamse haven. Als alles volgens plan verloopt, kan het systeem ook worden uitgerold naar andere havens in Nederland.

Meer informatie

Aanmelden voor de Vertrouwensketen kan gratis bij Portbase. Wie nog niet is benaderd door de rederij of cargadoor, kan zelf actie ondernemen en zich zo voorbereiden op de toekomst. Alle benodigde informatie is te lezen op vertrouwensketen.nl.

Dit artikel staat ook in evofenedex magazine 2/2024