skipToContentskipToFooter

evofenedex en GroentenFruit Huis organiseren informatiesessie over de Vertrouwensketen

15-11-2023 Het bestaande importproces voor containers in de Rotterdamse haven voldoet niet meer aan de noodzakelijke standaarden voor fysieke en digitale veiligheid. Daarom is een nieuw digitaal importcontainer-releaseproces ontwikkeld: de Vertrouwensketen. De implementatie hiervan is inmiddels in volle gang. 

In de afgelopen maanden is de Vertrouwensketen geïntroduceerd en in de praktijk gebracht. De havengemeenschap begint nu aan de gefaseerde uitrol. Alle betrokken partijen bij het container- releaseproces moeten hun werkwijze en systemen aanpassen voor deelname aan de Vertrouwensketen.

De Vertrouwensketen is ontwikkeld voor rederijen, cargadoors, verladers, expediteurs en vervoerders. Het proces zorgt ervoor dat alle partijen in de Rotterdamse havencommunity efficiënter kunnen werken en dat de samenwerking tussen deze ketenpartijen wordt bevorderd. Daarnaast draagt dit systeem bij aan het bestendigen van de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen. 

Eind van de pincode

Deze verandering heeft gevolgen voor verladers, vervoerders of expediteurs die betrokken zijn bij de import van containers via de Rotterdamse haven. Zo zijn er praktische veranderingen. In de Vertrouwensketen moeten ketenpartijen bijvoorbeeld uitdrukkelijk het afhaalrecht van een container (de release) aan de volgende schakel in de keten doorgeven. Dit gebeurt in het Port Community System, de digitale omgeving van Portbase. De huidige ‘sleutel’ in de vorm van een pincode komt daardoor te vervallen. Alleen betrokken, geautoriseerde partijen kunnen nog acties uitvoeren en vertrouwelijke data inzien. Op deze manier wordt voorkomen dat malafide partijen met een op illegale wijze verkregen ‘sleutel’ of pincode toegang krijgen tot lading of informatie over lading.

Informatiesessie

Over de werking van de Vertrouwensketen of over de gevolgen hiervan voor de dagelijkse werkzaamheden organiseert evofenedex op donderdag 30 november, in samenwerking met Portbase en GroentenFruit Huis, een informatiebijeenkomst over de Vertrouwensketen. Deelname is kosteloos voor leden van evofenedex en GroentenFruit Huis. Deelnemers kunnen direct hun vragen stellen om een indruk te krijgen wat de effecten zijn op de logistieke bedrijfsvoering.