skipToContentskipToFooter

HCSS komt met aanbevelingen voor actieve rol provincie

10-07-2024 Provincie Zuid-Holland wil een actieve rol spelen in de kritiekegrondstoffenwaardeketens in de regio. Daarom heeft ze The Hague Center for Strategic Studies gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Het bekende kennisinstituut kwam met een aantal interessante aanbevelingen. 

Veel bedrijven in Zuid-Holland blijken afhankelijk te zijn van kritieke grondstoffen. Bijvoorbeeld van lithium, grafiet en kobalt. Vanwege duurzaamheidsambities neemt de vraag naar kritieke grondstoffen alleen maar toe, terwijl het aanbod onzeker is. Dit komt onder andere door geopolitieke spanningen, klimaatverandering en kritiek op werkomstandigheden in de mijnbouw. Reden voor provincie Zuid-Holland om The Hague Center for Strategic Studies (HCSS) onderzoek te laten doen.

Logistiek, opslag, verwerking en recycling

Het onderzoeksinstituut heeft onderzocht welke rol de provincie kan spelen bij logistiek, opslag, verwerking, recycling, innovatie en kennisontwikkeling rond kritieke grondstoffen. Veel bedrijven in de regio onderzoeken de mogelijkheid hun werkzaamheden uit te breiden van metalen naar kritieke grondstoffen, maar ervaren daarbij enkele uitdagingen, aldus HCSS.

De grondstoffencapaciteit in de waardeketen kan toenemen als de provincie verschillende uitdagingen aanpakt. Daarvoor geeft HCSS een aantal aanbevelingen aan de beleidsmakers van provincie Zuid-Holland.

Aanbevelingen van HCSS

 Zo zou de provincie meer inzicht moeten krijgen in de activiteiten rond mineralen en metalen in de regio en een dialoog met bedrijven en het Havenbedrijf Rotterdam op gang moeten brengen. Daarnaast kan de provincie innovatie ondersteunen en businesscases creĆ«ren voor startende bedrijven in de CRM-sector (CRM staat voor critical raw materials). De provincie zou ook een gespecialiseerde dienst kunnen opzetten die op verzoek actuele informatie aanbiedt aan bedrijven die in de provincie willen investeren in CRM-gerelateerde processen.

Een andere aanbeveling is dat de provincie het kennisknooppunt in Zuid-Holland moeten ondersteunen door onderzoek in academische en toegepaste onderzoekscentra met betrekking tot grondstoffen te stimuleren en te financieren. En zo zijn er nog een aantal aanbevelingen. Een verslag van het onderzoek is te bekijken op de website van HCSS.

Europese Critical Raw Materials Act

Het onderzoek van HCSS sluit goed aan op de Europese Critical Raw Materials Act. Deze Europese wet stelt ambitieuze doelen voor 2030. Zo moet dan 10 procent van de vraag naar kritieke grondstoffen in de EU worden gewonnen. Ook moet 40 procent van deze grondstoffen in de EU worden verwerkt en 25 procent hier worden gerecycled.