skipToContentskipToFooter

Oproep restrictie nieuwbouw grootschalige distributiecentra niet in belang Nederlandse burgers

28-09-2022 Slimmer omgaan met ruimtegebruik en beter inpassen distributiecentra in omgeving noodzakelijk. evofenedex ziet een flink risico in de motie van het CDA om restrictief om te gaan met de bouw van nieuwe grootschalige distributiecentra. Deze zijn immers nodig om ook komende jaren burgers en bedrijven te bevoorraden. Wel is het noodzakelijk slimmer om te gaan met ruimtegebruik en distributiecentra beter in te passen in de omgeving.

75 procent van de distributiecentra (gemeten in oppervlakte) richt zich op het beleveren van de nationale of regionale markt (bron: Stec Groep & Denc, 2022). Deze logistieke centra zijn noodzakelijk om de groeiende Nederlandse bevolking te voorzien van dagelijkse benodigdheden als kleding, voedsel en medicijnen. De ontwikkeling hiervan een halt toeroepen, betekent dat het straks niet langer vanzelfsprekend is dat deze producten aan burgers verkocht en geleverd kunnen worden.

Op een slimme manier

evofenedex deelt de mening van het CDA dat goed nagedacht moet worden over de inpassing van distributiecentra in de Nederlandse ruimte. Door het combineren van meerdere functies (bijvoorbeeld sport, recreatie of wonen) op een locatie kan dit op een slimme manier, met oog voor de esthetische uitstraling.

Bedrijfsleven denkt actief mee

Een afwegingskader kan helpen voorkomen dat distributiecentra op ongewenste plekken terechtkomen. In zo’n kader moeten naast esthetiek en inpassing ook duurzaamheid, arbeidsaspecten, innovatie- en groeikansen, en de logistieke geschiktheid van een locatie integraal meegenomen worden.
Het bedrijfsleven denkt hierover actief mee in de gesprekken die het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseert rond de begin 2022 gestarte programma’s ‘Mooi Nederland’ en ‘Werklocaties, ruimte voor economische activiteiten’.