skipToContentskipToFooter

Gemeente ondersteunt ondernemers bij verduurzaming goederenvervoer

02-12-2020 Gemeente Rotterdam voert per 1 januari 2025 een zero-emissiezone in. Ook stelt de gemeente een subsidieregeling open voor bedrijven die nieuwe en innovatieve logistieke concepten, zoals lading bundelen en het gebruik van hubs willen uitproberen. Dit maakte de gemeente bekend bij de aankondiging van het Convenant Zero Emissie Stadslogistiek Rotterdam. Ruim 50 organisaties, waaronder ook evofenedex, ondersteunen de gemaakte afspraken.

Wij zijn erg tevreden met de gemaakte afspraken. De afspraken bieden duidelijkheid. Ondernemers die actief zijn in het Rotterdamse weten waar ze aan toe zijn. Rotterdam is volgens evofenedex een voorbeeld voor andere gemeenten. Deze gemeente houdt namelijk rekening met de belangen van het bedrijfsleven en biedt een lokale subsidieregeling voor het uitproberen van nieuwe logistieke concepten. De subsidieregeling en de nationale aanschafsubsidie voor elektrische bestelauto’s, zorgen ervoor dat ondernemers echt stappen kunnen maken in het verduurzamen van hun goederenvervoer.

Zero-emissiezone

De zero-emissiezone beslaat een groter gebied dan alleen de binnenstad van Rotterdam, maar is kleiner dan het hoofdwegennetwerk rondom Rotterdam. Wij hebben ons ervoor ingezet dat zoveel mogelijk bedrijventerreinen met (internationale) logistieke functies buiten de zone vallen. Dit lijkt goed te zijn gelukt.

Subsidieregeling Rotterdam

Gemeente Rotterdam kondigt een subsidieregeling aan voor het gebruik van logistieke concepten. Bedrijven kunnen een subsidie aanvragen wanneer zij aan de slag willen met onder andere lading bundelen, het gebruik maken van hubs, de ritplanning willen optimaliseren of als zij andere concepten willen uitproberen. Meer informatie over de subsidieregeling is hier te vinden.

Toegangseisen zero-emissiezone

Er zijn een aantal landelijke afspraken gemaakt over de toegangseisen in de zero-emissiezone:

  • Alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissievrij zijn in de Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) zone.
  • Plug-in hybride vrachtauto’s hebben tijdelijk, tot 1 januari 2030, toegang tot de ZES-zone, als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.
  • Alle bestel- en vrachtauto’s moeten vanaf 1 januari 2030 emissievrij zijn in de ZES-zone.
  • De gemeente kan een ontheffing verlenen op grond van een hardheidsclausule. Dit kan ingezet worden voor gevallen waarin een voortijdige investering niet proportioneel is en ondernemers, in afwijking van de landelijke toegangseisen, meer tijd nodig hebben om de overstap naar emissieloze bestel- en vrachtauto’s te maken.
  • Bakwagens Euro-VI die ná 1 januari 2020 en trekkers Euro-VI die ná 1 januari 2017 op kenteken zijn gezet, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de ZES-zone.
  • Bestelauto’s Euroklasse 6 hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de ZES-zone.

Meer informatie is te vinden in het convenant ZES Rotterdam.