skipToContentskipToFooter

Maasstad vanaf 1 januari 2025 op slot voor bepaalde dieselbestelauto’s

02-05-2024 Rotterdam heeft definitief besloten de zero-emissiezone in te voeren, zo blijkt uit een publicatie van de gemeente. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld voor welke voertuigen vrijstellingen gelden of een ontheffing kan worden verleend.

Vanaf 1 januari 2025 wordt de zero-emissiezone (ZE-zone) in Rotterdam gefaseerd ingevoerd. Bestelauto’s voor zakelijk gebruik met een verbrandingsmotor die worden afgeleverd na 1 januari 2025, mogen dan de ZE-zone niet meer in. Hetzelfde geldt voor bestelauto’s met emissieklasse 4 of lager. Alleen bestelauto’s van voor 2025 met Euroklasse 5 of 6 mogen dan nog respectievelijk tot 1 januari 2027 en 1 januari 2028 de ZE-zone in rijden. 

Deze zone wordt van kracht in het stedelijk gebied binnen de ring van Rotterdam. Daar mogen vanaf 2023 alleen (uitstootvrije) bestel- en vrachtauto’s in die elektrisch of op waterstof rijden. Het gaat daarbij om alle zakelijk gebruikte bestel- en vrachtauto’s. Bijvoorbeeld voertuigen van aannemers en andere klusbedrijven, bedrijven in de facilitaire dienstverlening en bedrijven die producten brengen en/of halen. Maar ook om bestel- of vrachtauto’s met een speciale opbouw waarmee werkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanpassingen op eerder voorstel

In september 2023 is het ontwerp-verkeersbesluit vastgesteld, waarna ondernemers en organisaties als evofenedex hun zienswijze konden indienen. Uiteindelijk zijn de landelijk afgesproken ontheffingsregels iets verruimd, waardoor ondernemers wat meer tijd krijgen om hun bakwagens te vervangen. Zo is de ontheffing voor vrachtauto’s met emissieklasse 6 die geen opleggertrekkers zijn en met een datum eerste toelating van 1 januari 2017 aangepast tot 1 januari 2020. Die voertuigen hebben tot 1 januari 2028 toegang tot de zero-emissiezone. Voor trekkers en nieuwere bakwagens geldt de ontheffing tot 1 januari 2030, mits de Euroklasse 6 is.

Daarnaast hebben de marktondernemers tot een nader te bepalen einddatum vanaf 1 januari 2025 toegang tot de zero-emissiezone op de dagen dat ze op de markt staan. Om van de tijdelijke regeling gebruik te maken, moeten de marktondernemers wel melding maken bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn er op een aantal plekken aanpassingen gedaan aan de omtrek van de zone, om bijvoorbeeld een bedrijventerrein aan de rand van de zone toch bereikbaar te kunnen houden.

Bedrijven die een ontheffing nodig hebben, kunnen naar verwachting vanaf juli terecht op de website van het Centraal Loket. Nieuwe vrachtauto's en bestelbussen op diesel mogen de zone in 2025 niet meer in, voor de bestaande voertuigen is er een overgangsregeling. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in 2030 geen enkel transportvoertuig op fossiele brandstof meer te vinden is in de Rotterdamse binnenstad.

Naast Rotterdam voert nog een flink aantal steden per 1 januari naar verwachting een zero-emissiezone in. Maastricht was vorige week de eerste die een definitieve zone vaststelde.

 

Meer informatie

Benieuwd naar wat dit allemaal voor jouw onderneming betekent? Kijk dan op www.opwegnaarzes.nl voor een kentekencheck. Je weet dan meteen of jouw bestel- of vrachtauto is toegelaten tot de ZE-zones. Je vindt op deze site ook de exacte omvang van de zones. In een apart overzicht vind je alle vrijstellingen en ontheffingen. Zo is het tot 2030 mogelijk om per zone maximaal 12 keer per jaar de zone in te rijden met een voertuig dat niet voldoet aan de eerdergenoemde eisen.