skipToContentskipToFooter

Monitor Internationale Handel en Logistiek maart 2023

17-04-2023 Ondanks een nog steeds onrustige wereld ervaren steeds minder exporteurs de wereldhandel als moeilijk. 27 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan dat de wereldhandel voor hun bedrijf moeilijker verloopt dan een jaar geleden. Vorig jaar lag dit percentage nog op ruim 60 procent, mede door de oorlog in Oekraïne. Bij 70 procent van de respondenten is ook de winstontwikkeling verbeterd. Dit blijkt uit de Monitor Internationale Handel en Logistiek over maart van evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Gevraagd naar de factoren die invloed hebben op hun duurzaamheidsbeleid, geven de meeste bedrijven aan dat ze veelal intrinsiek gemotiveerd zijn om duurzamer te ondernemen (71 procent). Voor drie van de vijf bedrijven speelt de vraag vanuit klanten daarna een belangrijke rol. Algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex ziet met genoegen dat steeds meer bedrijven structureel aan de gang gaan met duurzaamheidsbeleid. “Het is toch je license to operate. Goed om te zien dat zo veel respondenten dit doen vanuit intrinsieke motivatie en niet alleen omdat het moet vanwege wet- en regelgeving. Die zullen er vast ook zijn, maar het op een positieve manier omarmen van de principes van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, biedt ook veel kansen.”

Tekort aan chauffeurs opvallend

Personeelstekorten (genoemd door 53 procent van de ondervraagde bedrijven) en het oplopen van personele kosten (42 procent) vormen nu de grootste verstoring van bedrijfsprocessen. Vooral het tekort aan chauffeurs valt op (32 procent). Logistieke verstoringen, gebrek aan grondstoffen en de hoge energieprijzen zakken wat naar beneden op de ladder van grootste problemen. 23 procent van de respondenten noemt daarbij een tekort aan verpakkingsmateriaal. Dit percentage lag bij de laatste meting rond de 10 procent.

Op zoek naar nieuwe afzetmarkten

“We zien in de cijfers vooral een bevestiging van trends die we al eerder signaleerden. Er is sprake van een zekere mate van stabilisatie. Bedrijven krijgen hun inkomende goederenstroom steeds beter op orde en gaan voor groei weer meer op zoek naar nieuwe afzetmarkten. Want niet alleen prijsverhogingen moeten zorgen voor omzetgroei. Je zou kunnen zeggen: van defensief naar meer gematigd offensief, ondanks de niet geringe uitdagingen”, aldus Koopman. “En dat kan zo maar eens hard nodig zijn. We zien namelijk wel dat de orderintake langzaam afzwakt, wat op een conjuncturele vertraging van de wereldeconomie zou kunnen duiden. Al lijken we vooralsnog een recessie te ontlopen.”