skipToContentskipToFooter

Onderzoeken naar bijvoorbeeld AI en duurzaamheidsuitdagingen

08-07-2024 Bedrijven missen vaak kennis en capaciteit voor digitale en duurzame innovaties. Onze leden kunnen logistiek opgeleide studenten inzetten om onderzoek te verrichten naar vraagstukken waar het eigen personeel geen tijd voor heeft.

evofenedex werkt al jaren samen met verschillende hogere onderwijsinstellingen om nieuwe wetenschappelijke kennis te delen met haar leden. Door studenten aan echte bedrijfsproblemen te laten werken, krijgen bedrijven eenvoudig nieuwe inzichten en oplossingen voor logistieke vraagstukken die het eigen personeel niet kan oppakken.

"Veel bedrijven lijken te vergeten dat een student een potentiële werknemer is"

Rick Stroecken, projectleider SCM bij evofenedex
Rick-Stroecken-500x500.jpg

Gebruik van AI 

“Onlangs heeft een student bijvoorbeeld gekeken naar de toepasbaarheid van AI binnen de logistieke processen van een van onze leden”, legt projectleider Rick Stroecken van evofenedex uit. “Voor veel organisaties heeft een nieuw onderwerp als AI niet direct de hoogste prioriteit, omdat het personeel het al druk heeft met alle lopende zaken bij het bedrijf. Ontzettend waardevol dus als een student in een aantal maanden een verkennend onderzoek doet waar de organisatie vervolgens zelf mee verder aan de slag kan”, aldus Stroecken. 

Vraagstukken in het verleden

Er zijn nog tal van andere onderwerpen die studenten in het verleden voor verscheidene evofenedex-leden hebben opgepakt, zoals:

  • Analyseren van het huidige transport- en/of distributienetwerk om toekomstbestendig te worden.
  • Vaststellen van een mogelijke circulaire kringloop van industriële producten.
  • Analyseren van de kansen op een succesvolle modal shift voor voedingsbulktransporten.
  • Zoeken naar methoden om het aantal lege kilometers in vrachtvervoer te verminderen.
  • Optimaliseren van logistieke processen om binnen de beperkte (toekomstige) energiecapaciteit te kunnen opereren.

De inzet van studenten is lonend door hen bijvoorbeeld onderzoek te laten verrichten naar duurzaamheidsuitdagingen. Zo kunnen zij onderzoeken welke strategie (elektrificeren, optimalisatie van distributienetwerk, herinrichten van het netwerk of processen) de meeste besparingen van kosten en CO2-emissies oplevert voor bedrijven. Of hoe bedrijven het best kunnen omgaan met afvalstromen die ontstaan op de bedrijfslocaties en welke potentiële partijen iets aan deze afvalstromen hebben. Ook kun je denken aan een inventarisatie van de impact van de CSRD-wetgeving op de organisatie. Vraagstukken waar elk bedrijf de komende periode mee aan de slag moet. Vele weten dan vaak niet hoe en waar ze moeten starten.

Mooie manier voor talentwerving

“Veel bedrijven lijken te vergeten dat een student een potentiële werknemer is. Door met studentenopdrachten te werken kun je ook op lange termijn de werkdruk verlagen als de match tussen student en bedrijf goed is. Een student inzetten is zowel een oplossing voor je bedrijfsvraag als voor je werkdruk, win-win dus”, besluit Stroecken.

Meer informatie

Bedrijven die belangstelling hebben voor de inzet van een student, inclusief begeleiding vanuit evofenedex, kunnen via contact via de mail opnemen met Rick Stroecken ([email protected]) of telefonisch via 079 3467 346.