skipToContentskipToFooter

Wijzigingen per 1 januari 2022 voor bedrijven

20-12-2021 Volledige controles aan de grens golden al voor goederen die vanuit het VK in de EU worden geïmporteerd. Per 1 januari 2022 geldt een uitgebreide controle ook voor de goederenstroom andersom. Daarnaast moet je bepaalde producten voor de VK voortaan vooraf aanmelden en eindigen de overgangsperioden voor het uitstel van de douaneaangifte en het aanleveren van een ‘attest van oorsprong’. Dit laatste is een verklaring dat de goederen voldoen aan de oorsprongsregels. We lichten de wijzigingen kort toe.

Aanmelden bij online platform

Vervoerders van goederen die gebruikmaken van havens in het Verenigd Koninkrijk (VK), moeten vanaf 1 januari 2022 zich vooraf aanmelden bij het online platform Goods Vehicle Movement Service (GVMS). Hiervoor hebben ze een Government Gatewayaccount en een Brits EORI-nummer nodig. Vervolgens kunnen ze zich aanmelden bij het platform. Doe dit wel op tijd, want zonder de aanmelding kunnen vervoerders niet meer aan boord gaan van een veerboot, de grens tussen de EU en het VK passeren en hun goederen laten inklaren door de Britse douane. Voor chauffeurs is het verder belangrijk dat ze de juiste documenten op zak hebben voor zichzelf en de goederen die ze vervoeren vóórdat ze de grens bereiken. Regel dus de juiste persoonlijke identificatie-, voertuig-, vracht- en douanedocumenten. Vanaf 1 januari 2022 kunnen chauffeurs zonder die informatie de grens níet passeren en worden ze vertraagd of zelfs geweigerd.

Zorg voor GMR

Vanaf 1 januari 2022 moeten chauffeurs hun goederen mogelijk door de douane laten controleren bij een Inland Border Facility in het VK. Dit gebeurt dan voordat ze vertrekken uit het VK of op het moment dat ze daar aankomen. Of een inspectie van de goederen bij aankomst of vertrek nodig is, kun je hier checken op de website van de Britse overheid. Is een bezoek aan een Inland Border Facility nodig, dan is het belangrijk dat je beschikt over een Goods Movement Reference (GMR). Dit is een referentienummer dat vooraf ingediende aangiftereferenties aan elkaar koppelt. Er kan per voertuig slechts één referentie (GMR) worden aangemaakt, zie de website van de Britse overheid. De chauffeur die de goederen vervoert, maakt meestal de GMR aan. Maar dit kan ook worden gedaan door een andere medewerker van het transportbedrijf, de douaneagent of de expediteur van de handelaar. Diegene geeft de referentie (GMR) dan door aan de chauffeur, samen met een telefoonnummer van het transportbedrijf of een specialist voor het geval er hulp nodig is.

Geen uitstel meer

Naast de invoering van grenscontroles veranderen er per 1 januari 2022 zaken in het aangifteproces. Na de jaarwisseling is een volledig ingevulde Britse invoeraangifte verplicht voor bedrijven die producten exporteren naar het VK. De aangever hoort in het bezit te zijn van een leveranciersverklaring om de oorsprong van een product te kunnen aantonen. Deze zogenoemde attest van oorsprong mag je niet meer achteraf indienen. Het indienen van een invoeraangifte bij de Britse douane kan vanaf 1 januari 2022 via twee verschillende modellen: Prelodgement (vooraf aangifte) en Temporary storage (tijdelijke opslag). Je moet gebruikmaken van het model waar de haven voor kiest. Bedrijven kunnen met hun Britse klant en/of de ingehuurde douane-expediteur overleggen wie de vooraangifte het best kan doen. Tot slot zijn vanaf 1 januari 2022 zogeheten prenotificaties vereist voor dierlijke en landbouwproducten. De Britse importeur moet deze producten dan vóór aankomst in het VK aanmelden via het Britse systeem IPAFFS.

Compensatieregeling

De veranderingen door brexit zijn ingrijpend en jagen Nederlandse bedrijven vaak op hoge kosten. Om de impact van brexit op de lidstaten te verzachten, heeft de Europese Commissie het Brexit Adjustment Reserve (BAR) in het leven geroepen. Uit dit fonds ontvangt Nederland 886 miljoen euro. Ons land mag dat bedrag inzetten voor verschillende doeleinden, waaronder het geven van een financiële tegemoetkoming aan ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op brexit. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor douane-advies, voor ICT-aanpassingen of voor declarantenopleidingen voor personeel. Maak komend jaar dus gebruik van de compensatiemogelijkheden via BAR. Hiervoor is het wel noodzakelijk om alle gemaakte kosten inzichtelijk te maken. Zorg dus dat de administratie van je bedrijf goed op de orde is.

Laatste nieuws rond brexit

Wij adviseren onze leden om de ontwikkelingen rond de regelgeving in het VK nauwkeurig te blijven volgen via onze nieuwsbrieven en website. Stem de nieuwe regels ook altijd tijdig af met de Britse importeur.

Je las zojuist een artikel uit nummer 10 van evofenedex magazine, van 23 december 2021. In dit papieren ledenmagazine van evofenedex vind je veel meer praktische en actuele artikelen over onder meer internationaal ondernemen, supply chain management, magazijnen, vervoer, gevaarlijke stoffen en personeel en management.