skipToContentskipToFooter

Meer oog voor ondernemers maar met minder regeldruk

02-11-2023 In het programma van de SGP gaat veel aandacht uit naar het belang van de familie in de samenleving, veiligheid en het thema ‘woord houden’. Maar hoe kijkt de partij aan tegen handel en logistiek? De ervaring leert dat de SGP veel aandacht heeft voor het mkb. 

In het verkiezingsprogramma vielen de volgende drie punten op: zorg dat bedrijven in staat zijn te elektrificeren, stel een actieplan op voor spoorvervoer en vereenvoudig de regelgeving voor het mkb. We lichten deze punten hieronder toe:

  • Energienet op orde

De SGP wil dat het overbelaste energienet op orde wordt gebracht. Pas dan zijn bedrijven ook echt in staat om te elektrificeren. Dat betekent concreet: investeren in extra stroomkabels, meer transformatorstations en waterstofleidingen (met een stikstofvrijstelling hiervoor). Daarnaast wil de partij ook ruimte om energie te delen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein.

  • Spoorwagensysteem

De SGP wil een actieplan, met bijbehorend budget, voor een toegankelijk en betaalbaar Europees spoorwegensysteem.

  • Minder regeldruk mkb

Het mkb en familiebedrijven vormen de ruggengraat van de Nederlandse economie, aldus de SGP. Stevig ingebed in de buurt of streek, met oog voor de werknemer en de maatschappelijke omgeving. Tegen die achtergrond moet de rode loper worden uitgerold voor ondernemers die goed aandacht willen geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wet- en regelgeving zit daarbij veel te vaak in de weg.

Schrijf je in voor ‘Het grote debat voor Handel en Logistiek’ op 3 november

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren we op 3 november 2023 vanuit ons magazijn in Zoetermeer 'Het grote debat voor Handel en Logistiek'. Tijdens dit debat delen verschillende politieke partijen hun toekomstvisie aan de hand van drie stellingen en gaan daarover met elkaar in debat. 

Dit is jouw kans om te horen welke partijen de beste ideeën en plannen hebben voor de handel, logistiek en ons land. Inschrijven doe je via onze website. Je kunt kiezen om online of live in het publiek bij het debat aanwezig te zijn.

Tweede Kamerverkiezingen (TK2023)

De Tweede Kamerverkiezingen in november zijn belangrijk voor de handel en logistiek. Als vertegenwoordiger van handels- en productiebedrijven gaat evofenedex dan ook graag in gesprek met de nieuwe Kamerleden om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. De komende weken bespreken we in een serie nieuwsberichten per politieke partij de drie meest positieve punten voor handels- en productiebedrijven. Meer informatie over de verkiezingen en ons tien-puntenprogramma voor de politieke partijen vind je hier.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen