skipToContentskipToFooter

Substantiële investeringen in infrastructuur

27-10-2023 De VVD wil extra investeren in infrastructuur en goederentransport via water en spoor stimuleren. De partij schrijft dat in hun verkiezingsprogramma, waarin traditioneel ondernemers een belangrijke plek hebben. Daarnaast zijn er veel punten die aansluiten bij de belangen van handel en logistiek.

Drie positieve punten die we eruit lichten:

  • Substantiële investeringen in infrastructuur

De VVD zet zich in voor substantiële investeringen in infrastructuur. De uitdagingen rondom stikstof maken de aanleg van nieuwe wegen complex. Waar vergunningen reeds zijn toegekend, streeft de VVD naar daadwerkelijke realisatie van deze infrastructuur. Dit omvat tevens kleinere projecten zoals extra afslagen bij bedrijventerreinen. Bovendien wil de VVD grondige voorbereidingen treffen, waaronder ontwerpen, ter bevordering van nieuw asfalt en nieuwe wegen.

  • Sociale verantwoordelijkheid van bedrijven

Een ander belangrijk streven van de VVD is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ze verwachten dat bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid nemen, zowel nationaal als internationaal. Tegelijkertijd pleit de partij voor realistische wettelijke eisen aan Nederlandse bedrijven. De VVD streeft naar geharmoniseerde Europese regels in plaats van nationale regelgeving.

  • Bevorderen van goederentransport over spoor en water

Tot slot zet de VVD zich actief in voor het bevorderen van goederentransport over spoor en water, ten koste van wegtransport. Waar er knelpunten zijn, wil de VVD dat er overleg komt met de sector om deze op te lossen. Trillingen en geluidshinder zijn bekende bijwerkingen van spoorgoederenvervoer. De VVD wil deze overlast te verminderen door het spoor hierop aan te passen.

Schrijf je in voor ‘Het grote debat voor Handel en Logistiek’ op 3 november

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren we op 3 november 2023 vanuit ons magazijn in Zoetermeer 'Het grote debat voor Handel en Logistiek'. Tijdens dit debat delen verschillende politieke partijen hun toekomstvisie aan de hand van drie stellingen en gaan daarover met elkaar in debat. 

Dit is jouw kans om te horen welke partijen de beste ideeën en plannen hebben voor de handel, logistiek en ons land. Inschrijven doe je via onze website. Je kunt kiezen om online of live in het publiek bij het debat aanwezig te zijn.

Tweede Kamerverkiezingen (TK2023)

De Tweede Kamerverkiezingen in november zijn belangrijk voor de handel en logistiek. Als vertegenwoordiger van handels- en productiebedrijven gaat evofenedex dan ook graag in gesprek met de nieuwe Kamerleden om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. De komende weken bespreken we in een serie nieuwsberichten per politieke partij de drie meest positieve punten voor handels- en productiebedrijven. Meer informatie over de verkiezingen en ons tien-puntenprogramma voor de politieke partijen vind je hier.

Vragen over onze standpunten?

Neem contact op met Jurgen van der Sloot, manager Public Affairs.

Jurgen