skipToContentskipToFooter

Nederland speelt belangrijke rol in wereldwijde halfgeleiderindustrie

22-04-2024 Met haar flagship Future Chips gaat de Technische Universiteit Eindhoven de komende jaren haar sleutelpositie in academisch Nederland op het gebied van halfgeleiders verder uitbouwen. De universiteit wil met dit initiatief een boost geven aan de ontwikkeling van chiptechnologie, om zo versneld oplossingen te creëren voor de grote maatschappelijke, economische en geopolitieke uitdagingen op dit gebied.

“Er is een dringende noodzaak om de positie van Nederland en Europa in de wereldwijde halfgeleiderindustrie te versterken”, licht rector magnificus Silvia Lenaerts van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) toe op de website van het onderwijsinstituut. “Met het flagship Future Chips nemen we onze verantwoordelijkheid om, samen met onze sterke industriële en academische partners, een maximale bijdrage hieraan te leveren. De TU/e is, met de enorme expertise die we al tientallen jaren hebben, daarvoor uitstekend gepositioneerd. We hebben een unieke samenwerking met de halfgeleiderbedrijven in de Brainportregio, we zijn de hofleverancier van ingenieurs voor deze bedrijven, en we hebben toponderzoekers in de relevante onderzoeksdomeinen in huis.”

Project Beethoven

De ondersteuning vanuit Project Beethoven is een belangrijke stimulans voor TU/e om de Nederlandse halfgeleiderindustrie te ondersteunen. “Het is een bijzonder welkome ontwikkeling dat de Nederlandse overheid met Project Beethoven 2,5 miljard euro investeert ten behoeve van de Nederlandse halfgeleiderindustrie. Daarvan is 450 miljoen euro gereserveerd voor talentontwikkeling. We gaan in regionaal verband werken aan de invulling”, vertelt Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e. “Dit is een investering in het toekomstig verdienmodel van Nederland en het draagt bij aan de soevereiniteitsagenda van Europa. Het zal als een aanjager functioneren voor ons flagship Future Chips, waarmee we onze sterktes op gebied van halfgeleiders nog verder gaan uitbouwen.”

Hypercomplexe chipmachines

Het flagship Future Chips is een strategische samenwerking tussen alle betrokken groepen, centra, instituten en faculteiten van de TU/e, om de ontwikkeling van halfgeleidertechnologie versneld vooruit te brengen, zowel qua onderwijs, onderzoek als ondernemerschap. De universiteit zet hierbij nadrukkelijk in op samenwerking met haar sterke partners in de Brainportregio en daarbuiten.

De TU/e doet al ruim vijftig jaar internationaal vooraanstaand onderzoek op gebied van chiptechnologie. Het gaat daarbij niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe soorten chips zelf, maar ook onderzoek naar de hypercomplexe chipmachines die steeds extremere prestaties moet leveren, en naar de materialen en processen waarmee de microchips worden gemaakt. Hieraan werken meer dan 700 onderzoekers van 25 onderzoeksgroepen. De verwachting is dat dit aantal flink zal gaan groeien.

Forse stimuleringspakketten

Chips zijn van levensbelang geworden voor het functioneren van onze maatschappij. Er zitten steeds meer en steeds krachtigere chips in steeds meer producten en systemen. Overheden wereldwijd zien halfgeleiderkennis en -capaciteit dan ook als cruciaal voor maatschappelijke, economische en geopolitieke belangen. De grote wereldmachten hebben daarom enorme stimuleringspakketten uitgetrokken voor de versterking van hun halfgeleiderindustrie. Met bedrijven als ASML, Besi en NXP speelt Nederland een belangrijke rol in de mondiale halfgeleiderindustrie.