skipToContentskipToFooter

'Ontwikkelingshulp en internationale handel hand in hand'

04-11-2022 De Tweede Kamer heeft de afgelopen week uitgebreid gedebatteerd met minister Schreinemacher (VVD) voor Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking over de begroting en het beleid voor het komende jaar. Veel aandacht ging uit naar de toekomstige wetgeving op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en hoe hulp en handel elkaar kunnen versterken. 

Ook de oorlog in de Oekraïne en de gevolgen hiervan voor de Oekraïners en de internationale handel was onderdeel van het debat. Belangrijke thema’s die ook handels- en productiebedrijven dagelijks raken.   

IMVO-wetgeving

Belangrijk onderdeel van de begroting voor komend jaar is om te komen tot wetgeving op het gebied van IMVO. Er lopen momenteel twee wetgevingstrajecten. De minister werkt aan een IMVO-wet maar Kamerleden van ChristenUnie, D66, PvdA, GroenLinks SP en VOLT hebben een eigen initiatiefwet ingediend op gebied van IMVO. De minister heeft toegezegd om samen met deze initiatiefnemers in gesprek te gaan om te komen tot een wet. Voor handels- en productiebedrijven is het van groot belang dat deze wetgeving straks wel opgaat in een Europese wetgeving. Een nationale wetgeving zou onuitvoerbaar zijn en onze handelspositie ernstig schade. Vanuit de VVD en het CDA werd hier ook expliciet aandacht voor gevraagd. Vanuit evofenedex zetten we in op een Europese wetgeving die echt impact moet hebben en behapbaar moet zijn voor de ondernemers en dan ook met name het mkb. VVD-Kamerlid Jan Klink heeft samen met CDA en SGP een motie ingediend die de regering verzoekt om bij deze toekomstige wet nationale koppen te voorkomen en het bedrijfsleven te betrekken bij de verdere uitwerking.

Hulp en handel

Veel aandacht bij de Tweede Kamer en bij de minister is er voor dat ontwikkelingshulp en handel hand in hand met elkaar gaan. De minister heeft aangegeven dat er ruimte is voor verbetering en komt hierover nog voor het einde van het jaar met aanscherping van het beleid. Er komt meer focus op de combinatielanden aanpak. Ook is de inzet van de minister om het beleid beter meetbaar te maken. CDA-kamerlid Mustafa Amhaouch verzoekt de regering samen met de VVD in een motie om bedrijven die handel willen handelen met deze combinatielanden beter te ondersteunen en risico’s af te dekken.

De Tweede Kamer stemt uiterlijk de eerste week van december over de begroting en de ingediende moties.

Wil jij weten welke stappen je als mkb-er moet zetten?

In het webinar op 16 februari 2023 - Ben jij voorbereid op de toekomstige IMVO-wetgeving? - leggen we je uit waar voor jou als ondernemer in de handelsketen de risico’s met betrekking tot IMVO zitten.