skipToContentskipToFooter

Eerste vernieuwde magazines evofenedex in juni op de mat

30-05-2024 De komende maand ontvangen alle leden de eerste vernieuwde Globe en/of Logisticx op de mat. De beide magazines zijn voorzien van een nieuw jasje en zijn inhoudelijk nog verder versterkt, zodat de inhoud nog beter aansluit bij de wensen van onze leden. Daarnaast zijn alle artikelen medio juni via de website digitaal te lezen en te delen.

Uit onderzoek onder leden bleek dat de inhoud van de magazines van evofenedex hoog werd gewaardeerd, maar dat het aantal magazines dat wij toestuurde fors was. Daarnaast blijkt er een duidelijke behoefte te zijn aan online content. Daarom is besloten om door te gaan met twee magazines, Globe en Logisticx. Het eerstgenoemde magazine richt zich op internationale handel, het tweede op logistieke zaken als opslag, vervoer en gevaarlijke stoffen.

Leden die tot nu toe alleen evofenedex magazine ontvangen, krijgen een van de twee bladen toegestuurd op basis van de gegevens over de activiteiten. Daarnaast sturen wij een digitale nieuwsbrief uit als een van de magazines verschijnt, met daarin een opsomming van de inhoud die online beschikbaar is. Leden die in het verleden aangegeven hebben geen papieren magazine meer wensen te ontvangen, kunnen zich ook abonneren op deze online nieuwsbrief.

Begin juli nog niets ontvangen? Neem dan contact op met onze ledenservice.