skipToContentskipToFooter

evofenedex blijft aandringen op het besturen van duurzame bestelauto’s met een bruikbaar laadvermogen door chauffeurs met een B-rijbewijs

21-12-2023 De vrijstelling voor het besturen van elektrische bestelauto’s met een C-rijbewijs loopt op 1 juli 2024 definitief af. evofenedex blijft op (inter)nationaal niveau aandringen op het besturen van duurzame bestelauto’s met een bruikbaar laadvermogen door chauffeurs met een B-rijbewijs. Als partner en ondertekenaar van het Klimaatakkoord zetten wij ons in om de transitie naar zero-emissievoertuigen succesvol te maken, liefst nog binnen de derde EU-rijbewijsrichtlijn.

Zoals bekend, is er afgelopen oktober en november door evofenedex, TLN, RAI Vereniging, BOVAG en VNA samen met ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gewerkt aan een verlenging van de gedoogregeling die zou eindigen op 1 januari 2024. De voorwaarden voor het verlengen van de regeling die met deze partijen besproken zijn, waren:

  1. De op het kentekenbewijs vermelde Toegestane Maximum Massa (TMM) zou niet meer bedragen dan 3500 kilogram + het gewicht van het batterijpakket, zoals schriftelijk bevestigd door de importeur/carrosseriebouwer. De TMM mag daarbij echter nooit meer zijn dan 4250 kilogram;
  2. In overleg met de partijen werd een straal van 100 kilometer rondom de vestigingsplaats (standplaats) weer het uitgangspunt van de vrijstelling voor de tachograaf.

De overige eisen bleven van toepassing:

  1. Het voertuig is van de categorie N2 met milieuklasse ZE, met een TMM van meer dan 3500 kg maar ten hoogste 4250 kg;
  2. De massa boven 3500 kg is uitsluitend toe te schrijven aan de grotere massa van het alternatieve aandrijfsysteem in vergelijking met de massa van het aandrijfsysteem van een voertuig met dezelfde afmetingen dat is uitgerust met een interne verbrandingsmotor met een elektrische of compressieontsteking. Het laadvermogen wordt niet verhoogd ten opzichte van vergelijkbare varianten die worden aangedreven met fossiele brandstoffen;
  3. Het voertuig wordt gebruikt voor het vervoer van goederen, zonder aanhanger;
  4. Het voertuig wordt bestuurd door houders van een rijbewijs van categorie B dat ten minste 2 jaar eerder is afgegeven;
  5. De bestuurder van het voertuig met rijbewijs B heeft de schriftelijke verklaring van importeur of carrosseriebouwer altijd in het voertuig en kan deze bij controle tonen;
  6. Het voertuig heeft een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) van voor 1 oktober 2023, of is besteld voor 1 oktober 2023.

Op basis van bovengenoemde afspraken, werd het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd hun instemming om de gedoogsituatie te verlengen met 1 jaar. Hoewel SZW akkoord ging met het voorstel, voorzag het OM problemen op het gebied van veiligheid, en wilde het in geen geval meer dan een halfjaar gedogen.

Kamerbrief

Op 6 december 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Tweede Kamer door middel van een Kamerbrief geïnformeerd over zijn beslissing op basis van het advies van het OM alleen een verlenging toe te staan per 1 januari 2024 voor de duur van 6 maanden. Daarna loopt de regeling per 1 juli 2024 definitief af.

evofenedex, TLN, RAI Vereniging, BOVAG en VNA, gesteund door INretail, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en MKB Nederland, hebben direct gereageerd op het besluit van de minister middels een gezamenlijk persbericht. Diverse dagbladen (waaronder De Telegraaf), nieuwssites en radiostations (waaronder ANP, BNR en NOS) hebben het bericht gepubliceerd. Er waren interviews op de radio waarin namens onze coalitie en namens de gedupeerde bedrijven onbegrip werd geuit over de beslissing van de minister en opgeroepen werd tot een definitieve oplossing. Ook heeft de coalitie brieven gestuurd aan alle Tweede Kamerfracties. Uiteindelijk hebben BBB, D66, PVV en SP gereageerd, en zijn er naar aanleiding daarvan afgelopen week Kamervragen gesteld door de PVV.

In afwachting van de beantwoording van de Kamervragen werd al wel duidelijk dat demissionair minister Harbers - ondanks de korte duur van de verlenging - toch nog met de Europese Commissie in gesprek is over een verlenging op basis van de thans geldende derde EU-rijbewijsrichtlijn. Als daar meer over bekend is informeren wij daarover. Tot die tijd is de einddatum nu definitief.

Acties voor voertuigeigenaren per 31 december 2023

Op dit moment rijdt er een beperkt aantal elektrische bestelauto’s in Nederland, waarvan het kentekenbewijs een TMM-gewicht vermeldt van 4250 kilogram. Om deze voertuigen conform de regeling te mogen besturen met een B-rijbewijs, moet het TMM-gewicht per 31 december 2023 worden aangepast. De voertuigeigenaren van de voertuigen die dit betreft, hebben inmiddels een brief ontvangen van het ministerie om deze gewichtsaanpassing door te voeren. Als het gaat om meerdere voertuigen met dezelfde kentekenhouder, dan is hierbij een batchoplossing mogelijk. Neem hiervoor contact op met de RDW of de ledenservice van evofenedex.

Ter verduidelijking: als de elektrische bestelauto een batterijpakket heeft van bijvoorbeeld 582 kilogram, dan geldt de vrijstelling voor rijbewijs C tot een totaalgewicht van 4082 kilogram. Dat gewicht moet dan ook op het kentekenbewijs zijn aangegeven als TMM-gewicht. Staat er op het kentekenbewijs nu nog 4250 kilogram, dan moet dat voor eind december 2023 administratief worden aangepast naar 4082 kilogram op het kentekenbewijs. Overigens moet de bestuurder om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, dan nog steeds voldoen aan het bij zich hebben van de schriftelijke verklaring over het batterijgewicht.

Acties voor voertuigeigenaren per 30 juni 2024

Zoals het er nu naar uitziet, moeten ondernemers die hun N2-bestelauto ook na 1 juli 2024 willen blijven gebruiken kiezen uit 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is het behalen van het vrachtautorijbewijs C1 en het voldoen aan de tachograafplicht. De andere mogelijkheid is het voertuig terug te laten keuren, waarbij het TMM-gewicht wordt bijgesteld naar 3500 kilogram. In dat geval krijgt het voertuig ook een nieuwe kentekencombinatie, en moet het voertuig worden voorzien van bijbehorende nieuwe kentekenplaten. Hoewel deze 2 scenario’s op dit moment de enige 2 mogelijkheden zijn om het voertuig te blijven gebruiken, is er nog even de tijd. Door te kiezen voor de eerste optie, ontstaat wel de mogelijkheid het voertuig te beladen tot de technisch toegelaten massa, die wellicht nog aanzienlijk hoger is dan 4250 kilogram. Daardoor ontstaat meer laadvermogen.

Vervolgstappen

evofenedex blijft zich als partner en ondertekenaar van het Klimaatakkoord inzetten voor ondernemers om de transitie naar zero-emissievoertuigen succesvol te maken, liefst nog binnen de derde EU-rijbewijsrichtlijn. Dat gaat dan met name ook over de nieuwverkopen vanaf 1 januari 2024. De eerste voorstellen voor een nieuwe (vierde ) EU-rijbewijsrichtlijn maken de inzet van 4250 kilogram (TMM) elektrische bestelauto’s sowieso mogelijk. Concreet betekent dit dat evofenedex op (inter)nationaal niveau zal blijven aandringen op het besturen van duurzame bestelauto’s met een bruikbaar laadvermogen door chauffeurs met een B-rijbewijs.

Volg de laatste ontwikkelingen op Opwegnaarzes.nl.