skipToContentskipToFooter

Wat weet je van de CMR-vrachtbrief af?

19-03-2018 De CMR-vrachtbrief is al vele jaren een begrip in het internationale transport. Elke logistieke- of transportmanager neemt deze drie letters waarschijnlijk elke dag wel in de mond. Maar weet die manager ook dat de CMR-vrachtbrief een bindend contract is?

Het sluiten van een vrachtcontract voor internationaal vervoer over de weg vraagt bijna vanzelfsprekend – de nodige kennis van zaken. Logistieke en transportmanagers werken vrijwel dagelijks met de CMR-vrachtbrief, maar weten soms niet dat het meer is dan een papier waarop je de transportdetails invult. De CMR-vrachtbrief is een bindend contract tussen vervoerder en verlader, dat verplichtingen met zich mee brengt voor beide contracterende partijen.

Aansprakelijkheid

Het belangrijkste wat de CMR-vrachtbrief regelt is de aansprakelijkheid van de vervoerder. Die lijkt in eerste instantie groot, maar in de praktijk kan de vervoerder zich bij schade onderweg in veel gevallen beroepen op ‘de omstandigheden’ die hem parten hebben gespeeld. Zo zou een vervoerder kunnen stellen dat hij die niet zou hebben kunnen voorzien en dus ook niet zou hebben kunnen vermijden, om zijn aansprakelijkheid te verminderen. Bovendien zijn er verschillende schadeveroorzakende acties die niet geregeld zijn door het CMR, zoals laden, lossen en het invullen van de vrachtbrief. Als er dan schade ontstaat door een verkeerder uitvoering van deze acties, is het nog maar de vraag wie daarvoor aansprakelijk is.

CMR is niet de enige term waar verladers soms te weinig kennis van hebben, ‘opvolgend vervoer’ en ‘regres’ zijn nog er nog twee. Een schrale troost is wellicht dat ook de vervoerders wel eens in het duister tasten.

Weet waar je het over hebt

Kortom, als je met de CMR-vrachtbrief werkt, zorg dan dat je ook weet welke regels en gevolgen hier bij horen. Onze Masterclass CMR-vrachtbrief neemt deelnemers mee de diepte in. Deelnemers komen binnen als CMR-kenner, maar gaan na afloop weer naar buiten als CMR-deskundige!