skipToContentskipToFooter

Steeds meer steden komen met conceptplannen voor zones binnenstad

10-10-2023 Steeds meer steden publiceren hun plannen rondom de invoering van de zero-emissiezones. Deze zogenoemde ontwerpverkeersbesluiten liggen dan zes weken ter inzage en kunnen nog worden voorzien van een zienswijze. De verwachting is dat eind 2023, begin 2024 de twintig steden die een zero-emissiezone krijgen vanaf 2025 een definitief besluit nemen.

Het is dus van belang die zes weken goed te benutten om een zienswijze in te dienen. Voor de gemeente Rotterdam en Amsterdam ligt er al een ontwerpverkeersbesluit ter inzage. Voor Amsterdam dringt de tijd, want daar verloopt de termijn van zes weken op maandag 23 oktober. De verwachting is dat de andere steden snel hun ontwerpverkeersbesluit publiceren.

Overleg

evofenedex volgt de uitrol van de zero-emissiezones op de voet en heeft regelmatig overleg met gemeenten knel- en aandachtspunten op tafel te leggen. Zo hebben we verzocht om bedrijventerreinen en belangrijke hubs buiten de zero-emissiezone te houden. Toch kan het zijn dat bepaalde zones problemen gaan geven bij het aanleveren van goederen voor sommige bedrijven.

Graag horen wij van onze leden waar ze eventueel knelpunten zien of waar ze tegenaan lopen als een zero-emissiezone volgens het ontwerpverkeersbesluit wordt ingevoerd. Zijn er obstakels die de aanlevering van goederen in het gedrang brengen? Voorbeelden zijn distributiecentra, hubs, belangrijke toegangswegen of bedrijventerreinen die mogelijk binnen de zone vallen. Als dat het geval is, kunnen we samen bekijken of en hoe we een zienswijze moeten indienen bij de desbetreffende gemeente. Neem daarvoor contact op met beleidsadviseur Lars Ahsman