skipToContentskipToFooter

De verschillende betalingscondities in het internationale betalingsverkeer

In het internationale betalingsverkeer zijn verschillende betalingscondities mogelijk. Ze geven de voorwaarden weer waartegen vorderingen kunnen worden geïncasseerd. Deze voorwaarden hebben als doel de betaling die voortkomt uit de afgesloten koop/verkoopovereenkomst, in meer of mindere mate zeker te stellen. Hoe groter de mate van zekerheid, hoe kostbaarder het betalingsinstrument wordt.

Een grote mate van betalingszekerheid kan slechts worden bereikt door de gewenste betalingsconditie te combineren met een exportkredietverzekering. Omgekeerd zal de exportkredietverzekeraar juist strikte betalingscondities eisen. Enkele vormen van betalingscondities kunnen ook worden gebruikt als onderdeel van een tijdelijk exportfinanciering.

Vragen over internationaal ondernemen?

Evert-Jan en zijn collega's helpen je graag verder

evert-jan evofenedex