skipToContentskipToFooter

Maak gebruik van ontwikkelingskansen van personeel

30-05-2022 Met alle snelle veranderingen op de arbeidsmarkt en technologische ontwikkelingen is het soms moeilijk voor werknemers om bij te blijven. Kennisontwikkeling en trainingen blijven dan ook essentieel. In dat kader is het in de maanden juni en juli van dit jaar weer mogelijk een aantal subsidies aan te vragen. Handig om op die manier te werken aan het verbeteren van de aansluiting van je medewerkers op hun werk. Ook voor wie niet echt van de schoolbanken houdt, zijn er volop mogelijkheden. Maak gebruik van ontwikkelingskansen van personeel

Derde termijn STAP-budget

Op 1 juli aanstaande om 10 uur opent de derde termijn van het STAP-budget. Een mooie kans voor iedereen om zich bij te scholen of een training te volgen. Momenteel staan er ruim 80.000 opleidingen van bijna 600 opleiders in het scholingsregister. De trainingen en opleidingen in het register worden nog steeds aangevuld. Iedereen die een relatie heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt mag gebruik maken van het gratis budget van maximaal 1000 euro. Tot nu toe hebben in de voorgaande tijdvakken al 80.000 Nederlanders aanvragen ingediend, met name werkenden (bijna 80 procent) blijken gebruik te maken van STAP. Wees er snel bij als de aanvraagtermijn wordt geopend, het subsidiebudget voor die termijn is snel op. Het eerstvolgende moment is dan weer op 1 september.

Overbrugging mismatches

Voor de subsidieregeling “de derde leerweg“ kan weer subsidie aangevraagd worden in de maand juni. Deze is voor de begeleiding van werknemers die een kortdurende bij- en/of omscholing volgen, zowel voor medewerkers die al langer in dienst zijn als nieuwe medewerkers. Het is bedoeld voor leerbedrijven die werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden. Deze subsidie biedt kansen om de mismatch te overbruggen tussen de kennis die gevraagd wordt in een vacature en de kennis die een kandidaat feitelijk heeft. Bovendien verbetert het de duurzame inzetbaarheid van de zittende medewerker. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 2700 euro per medewerker en wordt achteraf uitgekeerd. Het volgende tijdvak is in december 2022. Wil je meer weten over hoe je erkend leerbedrijf kunt worden, kijk dan op deze pagina van s-bb.