skipToContentskipToFooter

05-10-2023 De verwachte kostenstijging, exclusief brandstofkostenontwikkeling, voor wegvervoer in 2024 ten opzichte van 2023 varieert tussen de plus 3,8% en 5,3%. Dit blijkt uit het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’, opgesteld door Panteia in opdracht van evofenedex en TLN. Naast de stijging van de kosten is verduurzaming de grote uitdaging in het wegvervoer.

“Na de ongekende kostenstijging van de afgelopen periode is de verwachte toename nog steeds stevig. Het prijspeil om goederen te laten vervoeren is anno 2023 ongekend hoog. Tegelijkertijd is er de noodzaak om CO2-uitstoot te inventariseren, registreren en reduceren. Die opgave moeten verladers en vervoerders gezamenlijk oppakken en het jaarlijkse gesprek dat zij voeren is een goede gelegenheid om dat te doen. Om de duurzame transitie tot een succes te maken is hulp vanuit de overheid, bijvoorbeeld door subsidies te verstrekken, echter onontbeerlijk” zegt Thomas Reitsma, manager kerngebied Vervoer bij evofenedex.

Raming is nog onzeker

Het rapport toont aan dat na de extreme kostenstijging in het afgelopen jaar de kostenontwikkeling dit jaar beduidend minder groot is. Toch is ook nu de stijging historisch gezien nog steeds stevig. Ten tijde van publicatie van het rapport is er nog geen akkoord over de cao beroepsgoederenvervoer 2024. Dat maakt de raming minder voorspelbaar dan in het afgelopen jaar. Immers, de personeels- en brandstofkosten hebben een grote impact op de kostenontwikkeling.

Raming 2024: Accijnsverhoging wel al ingecalculeerd

De raming gaat nu uit van 5,4% contractloonstijging volgens het Centraal Planbureau. Daarnaast gaat de raming uit van een accijnsverhoging op diesel per 1 januari 2024. In de huidige Tweede Kamer wil een meerderheid van deze accijnsverhoging afzien. Echter, een definitief besluit is hierover nog niet genomen en volgt naar verwachting pas na de Tweede Kamerverkiezingen in november. De raming gaat uit van vaststaand beleid.

Realisatie 2023: Brandstofkostenontwikkeling

De brandstofkosten zijn in 2023 ten opzichte van 2022 gemiddeld met 9,1% gedaald. Veel ondernemers hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. Naast diesel zijn ook de prijzen voor AdBlue, gas en elektriciteit gedaald. Soms hanteren bedrijven een energieclausule om prijsstijgingen van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) op te kunnen vangen.

Realiseer samen meer efficiëntie in de keten

“Als de kosten van transport omhoog gaan, kun je op zoek gaan naar andere manieren om op kosten te besparen. Zo is het vaak mogelijk om de efficiëntie te verbeteren, vooral met het oog op de beladingsgraad. Kijk of het mogelijk is om te wachten met het versturen van goederen totdat er genoeg lading is om een voertuig volledig te vullen. Een andere mogelijkheid om dit te doen is de lading combineren met die van een ander bedrijf uit de buurt”, zegt Ricky Voorn, ledenadviseur bij evofenedex. Hij was namens evofenedex betrokken bij de samenstelling van het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2023-2024'

Jaarlijks onderzoek

De afgelopen zestien jaar heeft evofenedex voor haar leden jaarlijks de kostenontwikkelingen in het wegvervoer onderzocht. Sinds 2019 werkt evofenedex hierin samen met TLN. De organisaties geven onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia de opdracht om de kostenontwikkelingen in het wegvervoer te onderzoeken. In de nieuwste editie van het rapport staat voor het eerst een kostenontwikkeling voor een elektrische trekker/oplegger. Daarnaast is er aandacht voor de smart tachograaf en wordt er inzicht gegeven in de verwachte effecten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en CO2-registratie op de vervoerskosten.

Het rapport is voor alle partijen in het wegtransport een waardevol document. Bekijk alle informatie over kostenontwikkelingen in het wegvervoer

Het onderzoeksrapport van Panteia is gratis beschikbaar voor alle leden van evofenedex. Na de aanvraag controleren wij of de organisatie in kwestie lid is. Niet-leden kunnen het rapport aanvragen via de Panteia-webshop voor 440 euro.

Download het rapport kostenontwikkelingen

Leden van evofenedex vragen het rapport kosteloos aan.