skipToContentskipToFooter

Krijg de beste prijs/kwaliteitsverhouding

26-06-2023 Menig verlader zal zich vanaf augustus bezighouden met de vraag: "Wat worden mijn transporttarieven in 2024?" Na de aanzienlijke stijging van de kosten in 2023, bereiden logistiek managers en inkopers zich na de zomer voor op de jaarlijkse onderhandelingsgesprekken met hun vervoerders.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Uit onderzoek van evofenedex blijkt dat de meeste verladers waarde hechten aan langdurige samenwerking in de vorm van een partnerschap, waarbij samenwerkingsverbanden van meer dan twintig jaar geen uitzondering zijn. Betrouwbaarheid en kwaliteit van de dienstverlening worden genoemd als belangrijkste argumenten voor deze langdurige samenwerking.

"Echter, ervaring leert dat er in elke samenwerking een zekere vanzelfsprekendheid kan insluipen", zegt Ricky Voorn, ledenadviseur bij evofenedex. "Gezien de turbulente ontwikkelingen in de transportsector blijft het noodzakelijk scherp op de kosten te letten en tegelijkertijd te streven naar optimalisatie van de dienstverlening. Kan jouw vervoerder bijvoorbeeld voldoen aan jouw behoeften op het gebied van duurzaam transport en CO2-monitoring en tegen welke prijs? Daarnaast is het ook in ieders belang als je vervoerder op de hoogte is van ontwikkelingen in jouw distributieproces, zoals de opening van een nieuw distributiecentrum of filiaal. Dit zodat hij zijn aanbod daarop kan afstemmen. Daarom is het jaarlijkse gesprek een goed moment om de prijs-kwaliteitsverhouding van de dienstverlening kritisch te evalueren", besluit Ricky.

Webinar

Om bedrijven te helpen zich goed voor te bereiden op deze gesprekken, organiseert evofenedex het webinar ’Onderhandelen met je goederenvervoerder’. Expert Ton Mooren zal daarbij ingaan op onderhandelingsmethodieken en op het onderzoek naar samenwerking tussen verladers en vervoerders. Ook wordt het belang van het rapport ’Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’ toegelicht. Met deze informatie kun je goed voorbereid aan tafel met je vervoerder(s). Voor zowel leden als niet-leden van evofenedex, zijn er webinars op 12 september.

Rapport ’Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’

Op 5 oktober publiceert onderzoeksbureau Panteia haar jaarlijkse rapport ’Kostenontwikkelingen in het wegvervoer’, dat een inschatting geeft van de aankomende wegvervoerkosten. Dit rapport wordt samengesteld in opdracht van evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De data in dit rapport bieden verladers inzicht in de werkelijke kostenontwikkeling in het wegvervoer en helpen zo verladers bij hun onderhandelingen. Op 5 oktober organiseren evofenedex en TLN het gelijknamige webinar voor hun leden, waarin de verwachtingen worden gedeeld. Deelnemers aan het webinar ontvangen het rapport direct in hun mailbox.

Webinar onderhandelen met je goederenvervoerder

Blijf grip houden op de kosten van het uitbesteed vervoer