skipToContentskipToFooter

Kostenrapport biedt leden inzicht in wegvervoerskosten voor 2023

10-11-2022 De kosten van het wegvervoer zullen in 2023 fors stijgen met 6 tot 8,9 procent, exclusief brandstofkostenontwikkeling. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’, opgesteld door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van evofenedex en TLN.

Reden voor de fikse stijging is dat ondernemers kampen met grondstoffentekorten, hoge energieprijzen, een sterk oplopende inflatie en een blijvend krappe arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt resulteert in een hoger personeelsverloop, waardoor bedrijven meer kosten voor werving en selectie, en voor opleidingen maken. Tegelijkertijd is de noodzaak om de energietransitie te versnellen vergroot. Dit heeft zijn weerslag op de kosten in het wegvervoer.

Ontwikkeling brandstofkosten

De brandstofkosten zijn in 2022 (tot oktober) ten opzichte van 2021 (tot oktober) fors gestegen. De prijsstijging van diesel was gemiddeld 35,7 procent. De kostenstijging (inclusief brandstofkostenontwikkeling) van het wegvervoer ligt tussen de 7,9 en 16,7 procent in 2022. Veel bedrijven hanteren een brandstofclausule om de fluctuaties in de dieselprijs op te vangen. 

Naast diesel zijn ook de prijzen voor AdBlue, lng, gas en elektriciteit enorm gestegen. Bedrijven hanteren soms een energieclausule om de forse prijsstijging van elektriciteit en gas (gedeeltelijk) te kunnen opvangen.

Loonkostenstijging

Voor 2023 verwacht Panteia een loonkostenstijging van 9,37 procent. Dit percentage voor 2023 is gebaseerd op het onlangs gesloten cao-akkoord, dat in de kern bestaat uit een loonstijging van 7,5 procent, een eenmalige uitkering van 250 euro per 1 januari, een reiskostenvergoeding en doorbetaling van loon in verplichte opleidingstijd. De loonkostenstijging is in 2022 6,74 procent ten opzichte van 2021.

Andere belangrijke ontwikkelingen

De afschrijvingskosten voor bedrijven nemen in 2023 ten opzichte van 2022 naar verwachting met 8 procent toe en de verzekeringskosten met 8,8 procent. De kosten van reparatie en onderhoud stijgen naar verwachting met 7,2 procent.

Basis voor onderhandelingsgesprek

“Dit kostenrapport geeft een goede basis voor onderhandelingsgesprekken tussen verladers en beroepsgoederenvervoerders", zegt Thomas Reitsma, manager kerngebied Vervoer bij evofenedex. "Ook geeft het een ijkpunt voor eigen vervoerders om de kostenontwikkeling van het eigen vervoer tegen het licht te houden.”

Reitsma benadrukt wel dat het exceptionele tijden zijn en blijven: “Naast de kosten, die zijn uit te drukken in harde cijfers, zijn er nog andere ontwikkelingen die per individueel geval invloed hebben op de kosten van het wegvervoer. Denk hierbij aan keten- en prijseffecten als gevolg van disrupties zoals de Russische inval in Oekraïne, naijleffecten van COVID-19, het chauffeurstekort in Nederland en het tekort aan onderdelen en materialen. Doordat de gevolgen per deelsector en zelfs per bedrijf erg kunnen verschillen, zijn ze niet altijd goed uit te drukken in één algemeen stijgingspercentage en zijn er dus individuele verschillen. Daarom is het essentieel om te kijken naar de individuele doorrekening.”

Brandstofclausule

“De percentages die worden genoemd in het rapport zijn vaak exclusief brandstofkosten. De brandstofkosten zijn dit jaar fors gestegen en kunnen erg fluctueren. Daarom wordt er vaak een brandstofclausule toegevoegd aan de contracten om duidelijkheid te verschaffen rondom de afspraken tussen de vervoerder en de verlader, zegt Ricky Voorn, ledenadviseur bij evofenedex. Hij was namens evofenedex betrokken bij de samenstelling van het rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023'.  "Zorg dat de brandstofclausule goed is afgesproken, zodat er duidelijkheid is bij zowel prijsstijgingen als prijsdalingen”, tipt Voorn. 

Rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023’

De afgelopen 15 jaar heeft evofenedex voor haar leden ieder jaar de kostenontwikkelingen in het wegvervoer onderzocht. Sinds 2019 doet evofenedex dat samen met TLN. Beide organisaties schakelen onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia jaarlijks in om de kostenontwikkelingen in het wegvervoer te onderzoeken. Panteia heeft dit jaar een geheel nieuw rapport samengesteld, met meer diepgang en nog meer informatie. Zo verschijnen er steeds meer elektrische voertuigen in het huidige straatbeeld. Daarom zijn de kostenontwikkelingen van elektrische voertuigen dit jaar voor het eerst opgenomen in het rapport.

Het rapport is voor alle partijen in het wegtransport een waardevol document. Bekijk alle informatie over kostenontwikkelingen in het wegvervoer

Het onderzoeksrapport van Panteia is gratis beschikbaar voor alle leden van evofenedex. Na de aanvraag controleren wij het lidmaatschap van evofenedex. Niet-leden kunnen het rapport aanvragen via de Panteia-webshop voor 400 euro.

 

Vraag gratis het rapport 'Kostenontwikkeling in het wegvervoer 2022-2023' aan

Na controle op het lidmaatschap ontvang je het rapport in de mailbox.