skipToContentskipToFooter

Experiment met ‘knip’ in hoofdstad behoeft goede evaluatie

26-07-2023 De proef met de zogenoemde ‘knip’ in de Amsterdamse Weesperstaat is vorige week beëindigd. Een veelbewogen tijd, met een hoop klachten, vertragingen en files op andere plekken in de stad. Vanuit de ambities op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en verkeersveiligheid stelt het bedrijfsleven vragen bij deze aanpak. Bedrijven in de logistieke sector geven aan graag meer maatwerkopties te zien. 

Maatwerk nodig

De bevoorrading van winkels, horeca en bouwlocaties in de binnenstad, maar ook het bezorgen van pakketten aan consumenten. Steeds vaker worden hiervoor duurzame voertuigen ingezet. Goede en snelle verbindingen binnenstedelijk maken het vervoer efficiënter en leveringen kunnen met minder kilometers af, wat goed is voor de stad. De harde knip op de Weesperstraat, waarbij er geen maatwerk voor bevoorradend verkeer was, stond haaks op deze wens vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast zorgde de knip op andere plaatsen in de stad voor meer oponthoud, zoekend verkeer, meer kilometers en dus een grotere energieverspilling van mens en machine. Een ‘knijp’, in plaats van een harde ‘knip’, waarbij het bestemmingsverkeer daadwerkelijk de bestemming kan bereiken, lijkt een betere optie voor het project autoluw, zoals MKB Amsterdam al jaren bepleit.

Naar aanleiding van de chaos die in de eerste weken ontstond zijn de ondernemersorganisaties TLN, evofenedex, Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Amsterdam City, MKB-Amsterdam en ORAM met wethouders Van der Horst (D66) en Mbarki (PvdA) in gesprek gegaan. De verschillende ondernemersorganisaties krijgen signalen van leden die niet meer in Amsterdam actief willen zijn vanwege al het oponthoud. “Eigenlijk willen we met een grote boog om Amsterdam heen, maar zelfs dat kan niet, want daar staat het ondertussen ook vast. Wij leveren een hoop inspanning om alles zo goed mogelijk te organiseren, alleen ondertussen lijkt het wel alsof je wordt tegengewerkt”, aldus een transportondernemer.

Beter betrekken

De wethouders trekken het zich aan dat het bedrijfsleven zich niet gehoord voelt bij de bereikbaarheidsuitdagingen van de stad en lieten weten veelvuldig het contact te willen zoeken, met ondernemers zelf en de verschillende ondernemersorganisaties. Vanuit de gemeente zijn voor deze onderwerpen meerdere vervolg overleggen toegezegd en is aangegeven het bedrijfsleven beter te betrekken via de bestaande adviescommissies.

Regiobeleidsadviseur Machiel Smit van evofenedex gaat ervan uit dat de wethouders hun toezeggingen nakomen voordat er op andere plekken in de stad ‘geknipt’ of ‘geknepen’ wordt in de infrastructuur: “We willen het gesprek met de gemeente hebben over een oplossing die werkzaam is voor de ondernemers in de stad, voor de zomer hebben we gesproken over het ondernemersklimaat in de stad en met lukrake knips staat dat toch meer onder druk dan men zou moeten willen.” Vanuit de verschillende ondernemersorganisaties zijn er initiatieven en voorstellen die mogelijk beter zouden passen.

Schone, tijdige en efficiënte bevoorrading draagt bij aan het verhogen van de leef kwaliteit in de stad voor alle Amsterdammers. Het bedrijfsleven verwacht binnenkort een uitnodiging van de wethouders om de knip te evalueren.