skipToContentskipToFooter

De richtlijn van anderhalve meter afstand stelt bedrijven voor uitdagingen

05-06-2020 Momenteel krijgt evofenedex van veel leden de vraag: mag je, ondanks de maatregelen die gelden om verspreiding van het coronavirus in te dammen, met twee personen in een bedrijfsvoertuig zitten? Het antwoord luidt: dat hangt van de situatie af.

In Nederland geldt voor ons allemaal dat we anderhalve meter afstand moeten houden, ook bij het uitvoeren van werkzaamheden. Bij sommige werkzaamheden zul je vaak alleen of met collega’s rondrijden in een bedrijfsauto. Ben je nu verplicht om te allen tijde alleen in het bedrijfsvoertuig plaats te nemen? Dat hangt ervan af.

Uitzondering op afstand houden

Kun je in het bedrijfsvoertuig anderhalve meter afstand van elkaar houden, dan mag je gewoon met twee of meer personen in het voertuig plaatsnemen. Dit zal echter in de meeste voertuigen niet mogelijk zijn. Toch moet er steeds van geval tot geval bekeken worden of er op deze regel een uitzondering mogelijk is.

Dubbele bemanning

Dat is bijvoorbeeld het geval bij dubbele bemanning. Als er twee chauffeurs nodig zijn in het kader van de rij- en rusttijdenwet, dan is het toegestaan om met twee personen in het bedrijfsvoertuig plaats te nemen, ook al kunnen zij geen anderhalve meter afstand van elkaar bewaren.

Protocol Transport en Logistiek

Wanneer er sprake is van een chauffeur en een bijrijder, dan ligt het anders. Wij raden daarom ook aan om het coronaprotocol Transport en Logistiek te raadplegen. Hierin staat het volgende:

“De richtlijn van anderhalve meter geldt ook voor wat betreft (mee)rijden / vervoer van mensen. In het uitzonderlijke geval dat de anderhalve meter echt niet mogelijk is, omdat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en niet anders uitgevoerd kunnen worden, moet men extra maatregelen nemen om de kans op besmetting te voorkomen in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.”

Hieruit kun je afleiden dat het in beginsel niet is toegestaan om samen in het bedrijfsvoertuig te zitten. Als uitzondering noemt het protocol “als de werkzaamheden noodzakelijk zijn”. Dus als het echt niet anders kan, biedt het protocol wel ruimte. Nu rijst de vraag wanneer er sprake is van noodzaak.

Aantonen noodzaak

Die noodzaak moet kunnen worden aangetoond. Een voorbeeld. Als je een zware kast of wasmachine moet afleveren, dan moet je deze goederen met twee personen bij de ontvanger plaatsen. In zo’n situatie mag je als chauffeur en bijrijder wel samen in de cabine zitten, mits je extra maatregelen neemt om de kans op besmetting te voorkomen. Met andere woorden: of je samen in de cabine mag zitten, is afhankelijk van het antwoord op de vraag waaróm iemand meerijdt en hoe noodzakelijk dat is voor het verrichten van de werkzaamheden. En zoals gezegd is het ook toegestaan in het geval van dubbele bemanning.

Andere protocollen

Veel leden van evofenedex zijn echter niet werkzaam in de sector transport en logistiek, maar bijvoorbeeld in de installatietechniek, detailhandel of het grondverzet. Het is goed om te weten dat veel branches een eigen protocol hebben opgesteld. Daaruit kunnen we concluderen dat er verschillen bestaan tussen deze protocollen, en dat hierin verschillende regels voor de anderhalve meter afstand zijn opgenomen. Daarom het is altijd goed om ook het protocol dat geldt voor jouw specifieke branche erop na te slaan. 

Twijfels?

Mocht je toch nog vragen hebben of vermoed je onterecht een boete hebben ontvangen, neem dan contact op met onze Ledenservice of bedrijfsjuristen. Bel naar 079-3467 346 of mail naar [email protected]. Nog geen lid? Lees dan meer over de voordelen van het lidmaatschap.
 

Krijg tips van experts

Abonneer je vandaag nog op onze wekelijkse Grip op Vervoer nieuwsbrief. Acht weken lang informeren onze experts je over allerlei onderwerpen die samenhangen met jouw vervoersprocessen. Zo vertellen ze hoe je eenvoudig op de wegtransportkosten kunt letten. Of hoe je effectiever jouw wagenpark kunt inzetten voor andere partijen. Maar ook delen we in duidelijke taal waar je in de nabije toekomst rekening mee moet houden om probleemloos je goederen te blijven vervoeren.