skipToContentskipToFooter

Krijg eenvoudig inzicht in het risico op boetes bij wegvervoer

15-02-2024 De ervaring van onze ledenservice is dat veel bedrijven moeite hebben met de regelgeving rondom het eigen vervoer. Met enige regelmaat geven leden van evofenedex aan onaangenaam verrast te zijn als zij een boete ontvangen van een inspectiedienst die fouten constateert.

Om het risicobewustzijn van eigen vervoerders te verbeteren, hebben we de Risicoscan wegvervoer ontwikkeld. Met behulp van verschillende vragen wordt hiermee een momentopname gemaakt van de wegvervoerssituatie van de deelnemers. Deze ontvangen daarna direct een overzicht met een indruk van de risico’s en de boetebedragen die hiervoor gelden. Op dit moment hebben honderden bedrijven al gebruikgemaakt van de Risicoscan.

Opvallende uitkomsten

  • 49 procent gebruikt geen documenten om aan te tonen dat zij eigen vervoer verrichten. Hierin schuilt een risico. Bij een controle in binnen- of buitenland bestaat de kans dat de inspectiedienst de indruk heeft dat je goederen vervoert voor anderen. Dit is een economisch delict.


  • 27 procent neemt wel eens goederen mee voor anderen, ondanks dat zij hier geen vergunning voor hebben. Wanneer een inspectiedienst deze overtreding constateert, kan dit een boete opleveren tot een bedrag van 4400 euro voor het niet in bezit hebben van een vergunning beroepsgoederenvervoer.


  • 71 procent lijkt grip te hebben op de tachograafwetgeving. Maar een groot aantal deelnemers ging er ook vanuit dat voor hen de rij- en rusttijdenregistratie niet van toepassing is of zij lieten dit aan de verantwoordelijkheid van de chauffeur over. Dit kan een kostbare inschattingsfout zijn. Wanneer een tachograaf niet volgens de regels gebruikt wordt, levert dit een boete op van 4400 euro per chauffeur per dag.


  • 34 procent is in de veronderstelling dat code 95 niet verplicht is bij eigen vervoer. Dit blijft een hardnekkig misverstand. Niet voldoen aan deze verplichting kost 900 euro per overtreding.


  • 87 procent gebruikt spanbanden of andere middelen om hun goederen vast te zetten. Deze uitkomst stelde de gemoederen bij de ledenservice gerust. Naast eventuele boetekosten schuilt in het niet gebruiken van spanbanden natuurlijk ook een fors risico voor medeweggebruikers.

De Risicoscan is voor iedereen gratis te gebruiken.

Twijfels of vragen over regelgeving?

Neem contact op met de ledenservice via 079-3467 346 of [email protected].

Alles weten over eigen vervoer?

Bekijk onze kennisbank met waardevolle informatie.