skipToContentskipToFooter

De RI&E: alle cijfers op een rij

UPDATE 20-06-2022 Iedere werkgever met personeel is wettelijk verplicht de risico’s te inventariseren en te evalueren op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Dit moet worden vastgelegd in een zogenoemde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en in een Plan van Aanpak. Uit recent onderzoek van diverse brancheverenigingen, met ondersteuning van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, blijkt dat ongeveer de helft van de wettelijk verplichte bedrijven géén RI&E heeft. Dit aantal moet omlaag, aangezien de RI&E een basis vormt voor een veilige werkomgeving.

Ondanks diverse initiatieven vanuit de overheid en het bedrijfsleven, zoals de Code Gezond en Veilig Magazijn, stijgt het aantal arbeidsongevallen al jaren. Jaarlijks gebeuren er ruim 1700 ongevallen bij Nederlandse handels- en productiebedrijven, waarvan 255 als ernstig worden beschouwd. Dit betekent dat er medische hulp ingeschakeld moest worden.

Bedrijven die hun risico’s niet of onvoldoende in kaart hebben gebracht, lopen een grotere kans dat er gevaarlijke situaties op de werkvloer ontstaan. Daarnaast is het van belang draagvlak voor een RI&E te creëren op de werkvloer. Pas dan werk je echt aan een veilige werkomgeving. Het is daarom belangrijk dat werkgevers – samen met hun medewerkers - een goede RI&E opstellen met een bijbehorend Plan van Aanpak, deze naleven en regelmatig evalueren.

Redenen

Er zijn verschillende redenen waarom ongeveer de helft van de bedrijven géén RI&E heeft. Enerzijds weten veel bedrijven (70%) niet van de verplichting of vinden zij het maken van een RI&E te ingewikkeld. Anderzijds is er een klein deel van de bedrijven (30%) dat geen RI&E ‘wil’.

Onvolledig

Het hebben van een RI&E betekent echter niet dat alle bedrijven daarmee voldoen aan de wettelijke verplichting. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat circa vier op de tien bedrijven één of meerdere risico’s binnen het bedrijf mist. De overige bedrijven hebben wel alle risico’s in kaart gebracht.

Aan de slag

De Week van de RI&E is het ideale moment om de eerste stappen te zetten ten aanzien van het opstellen of updaten van de RI&E of om het thema Veiligheid onder de aandacht te brengen in de organisatie. Dit kan op vele manieren.

  • Nog geen RI&E?

Bedrijven die nog geen RI&E hebben, maar hier wel mee aan de slag willen, kunnen als basis het whitepaper ‘RI&E in de logistiek van evofenedex gebruiken. Hierin nemen we je stap voor stap mee in het opstellen van een RI&E en in het bijbehorende Plan van Aanpak.

  • Heb je al een RI&E?

Voor bedrijven die al wel een RI&E hebben, maar deze willen toetsen, updaten of onder de aandacht willen brengen binnen de organisatie, hebben we het whitepaper ‘RI&E: van plan naar praktijk geschreven. In dit whitepaper lees je hoe je draagvlak creëert voor veilig werken en kun je met simpele praktijkopdrachten aan de slag.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van de kennis, tips en tools over de RI&E en een succesvolle veiligheidsaanpak? Meld je aan voor onze nieuwsbrieven en ontvang regelmatig de nieuwste artikelen, video's en downloads in je mailbox.