skipToContentskipToFooter

3-05-2023 De CO2-uitstoot van het Nederlands bedrijfsleven moet fors naar beneden de komende jaren. Daarnaast moet ook verduurzaming van het wegtransport in een sneller tempo plaatsvinden. Deze quiz test jouw kennis over CO2-uitstoot en de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Hoe goed ben jij op de hoogte?

De quiz bestaat uit meerkeuzevragen. We schatten in dat je er vijf minuten de tijd voor nodig hebt.


Verplichte CO2-registratie in de toekomst

In het Klimaatakkoord is er in Nederland afgesproken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. Ook de logistieke sector draagt haar steentje bij.  

Alle bedrijven die goederen (laten) vervoeren moeten in de toekomst verplicht de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten vaststellen en actief werken aan het verminderen van deze emissies. Dit gebeurt door bijvoorbeeld ketenoptimalisatie, modal shift en de invoering van emissievrije zones in verschillende steden. Het uiteindelijke doel is om per 2050 klimaatneutrale logistieke ketens te hebben. 

Op dit moment zijn nog niet alle bedrijven verplicht de CO2-administratie van hun logistiek vast te leggen. Maar de verwachting is dat binnen enkele jaren de overheid gaat eisen dat er een CO2-registratie plaatsvindt voor het transport van goederen van elk bedrijf. Het doel: de CO2-reductie efficiënter te monitoren en te sturen voor de reductiedoelstelling van 2030.