skipToContentskipToFooter

Webinar van 6 oktober is verzet naar 10 november

29-09-2022 Mede op advies van het onderzoeksbureau Panteia, heeft de begeleidingscommissie besloten de presentatie van het volledige rapport 'Kostenontwikkeling in het wegvervoer' – die gepland stond voor 6 oktober aanstaande - uit te stellen. Het rapport wordt nu op 10 november gepubliceerd. Het webinar is dus ook verplaatst van 6 oktober naar 10 november.

Het rapport is uitgesteld omdat er is op dit moment teveel onzekerheid om een betrouwbare raming op te stellen. Dit komt door het ontbreken van een cao-akkoord voor 2023 en een marktloonontwikkeling van het CPB die sterk afwijkt van de afspraken in recent afgesloten cao’s. Het uitstel is eenmalig en we hopen dat er in de tussentijd meer informatie beschikbaar komt.   

Notitie van de voorlopige realisatie op 6 oktober

Op 6 oktober publiceert Panteia wel een korte notitie van de voorlopige realisatie voor 2022. In deze notitie worden de procentuele ontwikkelingen per kostensoort weergegeven en een bandbreedte aangegeven van de totale gerealiseerde kostenontwikkeling voor 2022 ten opzichte van 2021. Deze notitie zal per per e-mail worden verstuurd aan iedereen die is ingeschreven voor het webinar van 6 oktober.

Webinar van 10 november

Tijdens het webinar op 10 november publiceert Panteia het volledige rapport. Deelnemers van het webinar die zich reeds hadden ingeschreven voor 6 oktober, ontvangen binnenkort een persoonlijk e-mail over de verplaatsing naar 10 november. Heb je je nog niet ingeschreven? Dit kan via onze website: Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2023 | evofenedex

 Over het rapport Kostenontwikkeling

Het rapport Kostenontwikkeling in het wegvervoer fungeert als jaarlijkse leidraad voor alle bedrijven die meer inzicht willen in de kosten van het wegtransport. Het rapport is een feitelijke weergave van de diverse kostencomponenten die de kosten van het wegvervoer vormen. Dit overzicht is samengesteld op basis van gegevens uit openbare bronnen en die worden verkregen van importeurs, dealers en leveranciers. Voor verladers, eigen vervoerders, en beroepsgoederenvervoerders is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in de kostenontwikkelingen van het wegvervoer. We onderzoeken dit al meer dan 15 jaar. Sinds 2019 doen we dat in samenwerking met TLN: het rapport wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia.