skipToContentskipToFooter

Slimme algoritmes helpen bij oplossen van logistieke puzzels

Leestijd: 2 minuten

26-07-2022 De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert samen met de Topsector Logistiek de gratis cursus Artificiële Intelligentie (AI) voor logistieke en maritieme professionals. In deze online cursus leren zij in hun eigen tempo wat kunstmatige intelligentie is, wat de kansen en uitdagingen ervan zijn en hoe zij hiermee aan de slag kunnen gaan in hun organisatie.

Met steeds meer intelligente en meewerkende systemen om ons heen gaat het werk in de logistiek en de haven er in de toekomst anders uitzien. AI-systemen zullen bepaalde taken van mensen overnemen, maar ook nieuwe taken voor mensen creëren. Hoe kunnen slimme algoritmes helpen met het oplossen van logistieke puzzels? Hoe zien de logistieke ketens van de toekomst eruit? Gaan we écht varen met autonome schepen? Over al deze onderwerpen leer je in de cursus AI.

Kansen en uitdagingen

In slechts 4 uur maak je via video's, opgaven en prikkelende stellingen kennis met AI-toepassingen in de maritieme en logistieke wereld. Ook leer je de kansen en uitdagingen kennen aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden in het logistieke en maritieme domein. Zo kan kunstmatige intelligentie bijdragen aan de ontwikkeling van een logistiek systeem dat zowel concurrerend, duurzaam als veilig is. Op deze manier biedt AI oplossingen voor de logistieke en maritieme uitdagingen van de toekomst.

Inspirerende praktijkvoorbeelden

De cursus is bedoeld voor logistieke en maritieme professionals en gericht op toepassingen van AI in hun werkpraktijk. In de cursus leren zij onder meer wat het is, welke toepassingen er al zijn in het logistieke en maritiem domein en hoe ze aan de slag kunnen gaan met AI.

Zo belicht de cursus onder andere hoe algoritmes en AI lege kilometers kunnen reduceren, wat de rol wordt van autonome werktuigen en hoe je resultaten van AI kunt meten. Ook leer je meer over de toekomstige taakverdeling tussen AI-systemen en professionals binnen het logistieke en maritieme domein. Verder worden kritische randvoorwaarden besproken voor het gebruik en ontwerp van AI. De online cursus AI is gratis en in eigen tempo te doorlopen. Aan het eind van de cursus ontvang de cursist een certificaat.

De cursus is te volgen via deze website.

Kennis over AI toegankelijk maken

De samenwerkende partijen NL AIC en Topsector Logistiek vinden het belangrijk dat professionals meer kennis ontwikkelen over AI en de toepassingen en de impact ervan op hun werk en sector. NL AIC ontwikkelt daarom samen met verschillende topsectoren en Stichting Lowercase verschillende AI-bewustwordingscursussen. Idealiter zetten deze cursussen een proces in gang, waardoor onderwijsinstellingen AI en andere technologieën in toenemende mate opnemen in hun cursusaanbod.

Over NL AI Coalitie en topsector Logistiek

NL AIC is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties zich inzetten om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. De ambitie is om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van kennis en toepassing van AI voor welvaart en welzijn, met inachtneming van Nederlandse en Europese normen en waarden.

Topsector Logistiek heeft een tweeledige missie: een maximale bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen (met nadruk op energietransitie en duurzaamheid) en het bevorderen van innovaties en adaptatie van nieuwe technologieën. Het doel hiervan is om de economische slagkracht en het verdienvermogen van de Nederlandse logistiek te verbeteren. Digitalisering, robotisering en automatisering spelen daarin een belangrijke rol.