skipToContentskipToFooter

Gebruik beelden en pictogrammen en controleer de naleving van instructies

02-02-2023 De kantonrechter in Utrecht heeft onlangs een uitspraak gedaan over welke veiligheidsinstructies je als werkgever moet geven als je werkt met anderstaligen. Uit de uitspraak blijkt dat toezicht op de naleving van instructies verder gaat dan herhaaldelijk vragen of iets is begrepen. En dat beelden en pictogrammen noodzakelijk zijn ter ondersteuning van de veiligheidsinstructies voor anderstaligen.

 

De betrokken werknemer is via een uitzendconstructie gedetacheerd bij een slachterij. Daar werken veel Arabisch sprekende werknemers die de Nederlandse taal niet machtig en/of laaggeletterd zijn. De betrokken medewerker behoort tot die groep en onderdeel van zijn takenpakket is het helpen van de chauffeurs bij het laden.

Aansprakelijk gesteld na arbeidsongeval

Maar op een dag gaat het helemaal mis. De leidinggevende vraagt de werknemer de chauffeur van een horecaleverancier te helpen bij het aanleggen van een vrachtauto in het laaddock. De leidinggevende heeft de rolluiken van de 2 naast elkaar liggende laaddocks geopend. De werknemer staat op het laaddock waar de vrachtauto wil aanleggen aanwijzingen te geven door met zijn hand te zwaaien. De chauffeur rijdt vervolgens naar achteren, waardoor de werknemer met zijn linkerarm bekneld raakt tussen de deurpost van de laad- en losruimte en de vrachtauto.

Na het ongeval wordt de werknemer naar de spoedeisende hulp gebracht voor behandeling van de beknelde arm. Hij kan daarna 3 weken niet werken. De werknemer stelt onder andere de slachterij aansprakelijk voor zijn schade door het arbeidsongeval.

Zorgplicht voor veilige werkomgeving

In deze zaak staat de vraag centraal of de slachterij aan haar zorgplicht voor een veilige werkomgeving heeft voldaan. De slachterij heeft aangevoerd dat dit het geval is door beide naast elkaar gelegen laaddocks te openen. En door de instructie te geven dat de persoon die de aanwijzingen aan de chauffeur geeft, in het laaddock moet staan naast het andere laaddock waar de truck aanlegt. Aangezien veel werknemers Arabisch spreken, is de instructie over het laden mondeling in jip-en-janneketaal uitgelegd. De handelingen zijn fysiek voorgedaan en daarna is wel 10 keer gevraagd of de instructie duidelijk is, aldus het verweer van de slachterij.

Oordeel van de rechtbank

Volgens de rechtbank zijn mondelinge veiligheidsinstructies niet voldoende en heeft de slachterij niet aan haar zorgplicht voldaan. De volgende instructies hadden volgens de kantonrechter voor de hand gelegen:

  • Werken met beeldtaal en pictogrammen;
  • Verstrekken van schriftelijke instructies in het Arabisch;
  • Uitleggen van de mondelinge instructies met een tolk;
  • Toetsen of de werknemers de instructie begrepen hebben en de toepassing ervan controleren.

Volgens de kantonrechter had het bedrijf de kans op een ongeval op een eenvoudige manier kunnen verkleinen, namelijk met een pictogram op de laaddocks dat duidelijk maakt dat werknemers bij het aanleggen niet op het betreffende dock moeten staan om te zwaaien. Door alleen een mondelinge instructie te geven is de slachterij tekortgeschoten in haar zorgplicht. Ze is daarom (mede)aansprakelijk voor de schade van de werknemer door het ongeval.

Wat kunnen wij leren van deze zaak?

Door taalbarrières kunnen makkelijk misverstanden en ongevallen op de werkplek ontstaan. Het is dan extra belangrijk om voldoende veiligheidsinstructies aan personeel te geven, zodat zij de veiligheidsinstructies kennen en begrijpen. Beelden en pictogrammen zijn daarbij een goed middel om een boodschap over te brengen en om de werknemers erop attent te maken dat op een bepaalde plek oplettendheid en voorzichtigheid nodig is. Doe je dit als werkgever niet, dan kan dat leiden tot wettelijke aansprakelijkheid en extra kosten. Meer informatie over het werken met anderstaligen in een omgeving met gevaarlijke stoffen staat in dit artikel.

Vragen?

Leden van evofenedex die vragen hebben over aansprakelijkheid in de verhouding tussen werkgever en werknemer, kunnen contact opnemen met de bedrijfsjuristen van evofenedex via onderstaand contactformulier. Vragen over veilig werken met anderstaligen in een omgeving met gevaarlijke stoffen kun je stellen aan onze ledenadviseurs: [email protected].

  

Vragen over personeel en organisatie?

Marinke en haar collega's helpen je graag verder

Marinke evofenedex