skipToContentskipToFooter

Scheepvaart blijft volgens Rijkswaterstaat mogelijk

10-06-2024 Rijkswaterstaat laat weten vanaf maandag 12 augustus het Julianakanaal te willen stremmen tussen Berg en Sluis Born om het verruimingsproject af te kunnen maken. De verwachting is dat dan al voldoende aan de randvoorwaarden wordt voldaan om daarmee te kunnen starten.

Eerder dit voorjaar werd het besluit genomen om de al geplande verbreding en verdieping van de laatste kilometers vaarweg in een gestremd en drooggezet kanaal uit te voeren. Direct daarna zijn Rijkswaterstaat en bouwpartner Van den Herik gestart met de uitwerking van een werkplan. In aanloop naar de stremming voeren ze de komende weken al diverse werkzaamheden uit zoals de aanvoer van stenen, het inrichten van het werkterrein en het baggeren van het kanaal ter hoogte van sluis Born.

Op de kanaalbodem ter hoogte van sluis Born is een dikke laag slib aanwezig. Om het slib te verwijderen is vandaag gestart met baggerwerkzaamheden. Scheepvaart blijft volgens Rijkswaterstaat mogelijk en kan het drijvende werkponton met een aangepaste snelheid passeren. Door dit slib nu al te verwijderen, wordt het verdiepen straks makkelijker. Ook de aanvoer van materialen is in volle gang om zo goed mogelijk voorbereid de stremmingsperiode in te gaan.

Stremmingsperiode

Met dit soort voorbereidingen willen Van den Herik en Rijkswaterstaat de uitvoeringsperiode, en dus de stremming, zo kort mogelijk houden. Beide partners zeggen hiervoor wel afhankelijk te zijn van de weerssituatie en de beschikbaarheid van mens en materieel. "Door het werk al in de (naar verwachting) drogere zomerperiode te starten, zijn de omstandigheden het gunstigst om de doorlooptijd zo kort mogelijk te laten zijn. Hiermee geven we invulling aan de indringende wens van de omgeving. Daarnaast beëindigen we dan ook eerder de huidige onveilige situatie met de kapotte bouwkuip en het weglekken van kanaalwater naar de natuur in de nabije omgeving."

Intensief overleg

Over de uitvoeringsperiode, de omvaarroutes en de hinder vindt regelmatig overleg plaats met betrokken partners die voor hun bedrijfsvoering vaak gebruikmaken van de vaarweg. Zij zullen gedurende een langere periode hinder ervaren door deze stremming.

“We realiseren ons dat de zorgen van het bedrijfsleven, de scheepvaart en de verladers over de beoogde stremming per 12 augustus nog niet volledig zijn weggenomen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Voor de verdere beheersing van een aantal risico’s is nog nader overleg gepland. Er zijn ook nog vragen over de compensatieregeling. We blijven intensief met de omgeving in gesprek om de zorgen in de periode tot de stremming zoveel mogelijk weg te nemen.”

Vaarweg met grotere capaciteit

Het Julianakanaal wordt verbreed voor de scheepvaart. Om dat mogelijk te maken zijn er eerder al diverse werkzaamheden met succes uitgevoerd. Bij de verruiming van het gedeelte tussen Berg en Obbicht, het laatste stuk dat nog op de planning stond, werd gebruikgemaakt van een bouwkuip die de scheepvaart via een smalle strook kon passeren.

Door de bodemgesteldheid van het kanaal op dit traject is de bouwkuip bezweken en zijn de verruimingswerkzaamheden vorig jaar gestaakt. Met deze doorstart wordt de verbreding alsnog afgemaakt en kan het watergebonden bedrijfsleven en de scheepvaartbranche in de toekomst profiteren van een vaarweg met grotere capaciteit.