skipToContentskipToFooter

25-04-2023 We ontvingen deze week een vraag van een lid over leveranciersverklaringen. De exacte vraag die is is gesteld:

“Wij verstrekken en ontvangen regelmatig leveranciersverklaringen van preferentiële oorsprong. Nu vragen we ons af of hiermee wel op de juiste manier wordt omgegaan. Waar moeten we op letten?”

“Als je materialen inkoopt bij een leverancier in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), dan kun je bewijsstukken nodig hebben om de EU-oorsprong aan te tonen. Hetzelfde geldt als je goederen levert aan een klant in de EU. Deze kan jou dan vragen om een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong. Bijvoorbeeld om een EUR-1-certificaat aan te vragen bij de Kamer van Koophandel als hij de goederen weer gaat exporteren naar een derde land. Een EUR-1-certificaat is een preferentieel handelsdocument dat in het bestemmingsland, waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft, een korting of vrijstelling van douanerechten kan geven.

In Nederland worden de templates voor leveranciersverklaringen in vier talen gepubliceerd op de website van KVK. Je kunt een leveranciersverklaring voor eenmalig gebruik (dus per zending) opmaken of een voor herhaald gebruik. Deze is maximaal twee jaar geldig.

Daarnaast hebben diverse landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada, een handelsverdrag afgesloten met de EU, waarin is afgesproken dat ze via het REX-systeem werken. In dit geval is het niet mogelijk een EUR-1-certificaat aan te vragen, maar dient de exporteur de preferentiële oorsprong zelf te verklaren door middel van een attest van oorsprong op bijvoorbeeld de factuur of een ander handelsdocument. Hij dient hiervoor wel te beschikken over een REX-registratienummer dat bij de Douane moet worden aangevraagd. Als de factuurwaarde voor goederen met EU-oorsprong onder de 6000 euro blijft, mag een attest van oorsprong gebruikt worden zonder het REX-nummer. Het bewijs, een geldige leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong, moet altijd vóór verzending aanwezig zijn.

Als je goederen levert of ontvangt, waarvoor een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong is afgegeven, zijn er een aantal zaken waarop je kunt letten:

1.      Ga na of de laatste versie (2015/2447) van de leveranciersverklaring is gebruikt. Een oude template is niet meer geldig;

2.      Controleer of de verklaring juist is opgesteld, zoals de template voorschrijft. Deze tekst ligt vast en mag je niet aanpassen. Let ook op dat de goederenomschrijving niet te algemeen is;

3.      Je kunt leveranciersverklaringen van preferentiële oorsprong alleen ontvangen van of verstrekken aan partijen die in de EU zijn gevestigd;

4.      De eisen ter verkrijging van de preferentiële oorsprongsstatus zijn niet voor alle genoemde overeenkomstlanden hetzelfde. Controleer daarom goed welke criteria van toepassing zijn en verwijder namen van landen waarvoor niet aan de preferentiële eisen wordt voldaan.

Het is dus het heel belangrijk de leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong correct in te vullen en te checken of de goederen die je levert of ontvangt, aan de preferentiële oorsprongsregels van het betreffende bestemmingsland voldoen.”

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en haar collega's helpen je graag verder

Alice evofenedex