skipToContentskipToFooter

Overzicht van diverse werkzaamheden

19-09-2022 Hoe zit het met de werkzaamheden rondom Sluis Weurt en Sluis Heumen? Een overzicht.

Weurt West, middenhoofd

De stremming van 20 tot en met 30 september wordt verplaatst naar een later moment. Het oorspronkelijke plan was om de gerenoveerde middendeur terug te hangen. Deze wordt nu terughangen zodra de nieuwe rondsels en gereviseerde tandwielen gereed zijn en tegelijkertijd kunnen worden ingebouwd. De planning wordt momenteel gemaakt. Zodra de planning definitief is, zal Rijkswaterstaat (RWS) die direct communiceren. De bedientijden blijven voorlopig ongewijzigd.

Weurt West, midden- en kanaalhoofd

Rijkswaterstaat zoekt nog naar een moment voor stremming voor werkzaamheden aan het Waal- en kanaalhoofd. Deze werkzaamheden wil RWS combineren met het werk aan het middenhoofd. RWS plant hier 2 dagen voor in, bij voorkeur in een weekend. Mogelijk vinden de werkzaaheden in oktober plaats.

 Weurt Oost, kanaalhoofd

 Tijdens de werkzaamheden aan het kanaalhoofd is RWS geconfronteerd met extra werk. Nadat een tijdrovende klus was uitgevoerd, kwam RWS tot de ontdekking dat er tevens meer dan verwacht aan ondersabeling (opvulling) tussen de rails en de bodem van de sluis moet worden aangebracht. Dit betekent dat het werk langer gaat duren. Er zal langer sprake zijn van peilverhoging op het kanaal dan eerder was gecommuniceerd. De verwachting is nu dat er dinsdag 20 september weer sprake zal zijn van een normaal kanaalpeil. De werkzaamheden aan de oostsluis duren tot en met 22 september. Bij voldoende waterstand op de Waal kan RWS daarna de Oostsluis weer in bedrijf nemen. De waterstand bij Nijmegen haven zal daarbij 5,85+ NAP moeten zijn.

Weurt, bruggen

Deze week zijn de kabels van de hefbruggen over de sluis gesmeerd. Daarbij heeft RWS geconstateerd dat de bruggen nog niet volledig storingsvrij functioneren. Dat was bekend en RWS is bezig om een nachtelijke stremming van de bruggen te regelen om nog een aantal onderdelen kunnen vervangen. Tot dat moment het verzoek om een passage van een hoog transport bij RWS te melden.

Heumen

Op woensdag 21 september doet RWS de jaarlijkse proefsluiting van de keersluis. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden is er scheepvaartbegeleiding aanwezig om de passage door de geopende schutsluis te begeleiden.

Bron: RWS