skipToContentskipToFooter

Oplossingen voor het oplopende personeelstekort

Uit een onderzoek dat evofenedex onder haar leden heeft uitgezet, komt duidelijk naar voren dat het personeelstekort op logistieke functies bij handels- en productiebedrijven in 2021 verder is opgelopen en in 2022 nog verder zal stijgen. Het grootste tekort bestaat bij de functies van logistiek medewerker, chauffeur, ICT-medewerker en planner. Ook uit cijfers van het CBS blijkt dat er in Nederland inmiddels meer vacatures zijn dan werklozen. Voor veel bedrijven is het lastig om vacatures in te vullen. Dit kan leiden tot overbelasting van andere werknemers en gevolgen hebben voor de omzet en de groei van handels- en productiebedrijven.

De bedrijfsjuristen van evofenedex krijgen regelmatig de vraag of het personeelstekort ook op een andere manier kan worden opgevangen en waar dan arbeidsrechtelijk rekening mee gehouden moet worden. In dit artikel zetten wij een paar oplossingen op een rij.

Inzet flexibele arbeid

Een uitzendbureau kan helpen bij het vinden van een geschikte kandidaat voor een vacature. Volg daarbij deze tips voor het selecteren van een uitzendbureau. Soms bieden zzp’ers uitkomst bij een personeelstekort. Dan is het wel belangrijk dat het moet gaan om een echte zelfstandige en niet een schijnzelfstandige. De webmodule van de Belastingdienst kan helpen bij het selecteren van de juiste arbeidsverhouding. Let er ook goed op dat een zzp-chauffeur die niet zelf in het bezit is van een Eurovergunning, zich niet mag verhuren aan een beroepsvervoerder en niet mag rijden met een vergunning van dat bedrijf. Dit komt door de eis van dienstbetrekking uit de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Deze eis geldt niet binnen het eigen vervoer.

Werknemers vragen meer werk te verrichten

Soms kan het een oplossing zijn werknemers die in deeltijd werken te vragen (tijdelijk) meer te werken, of werknemers te vragen overwerk te verrichten. Een werknemer die in deeltijd werkt, hoeft in principe niet in te stemmen met vermeerdering van zijn arbeidsduur. En het eenzijdig wijzigen van een arbeidsvoorwaarde, zoals de arbeidsduur, is in deze situaties lastig.

Zolang een verzoek tot overwerk redelijk is en incidenteel gebeurt, mag je een werknemer wel daartoe verplichten. Het is daarbij belangrijk om de regels voor overwerk uit de arbeidsovereenkomst en een mogelijk van toepassing zijnde cao te volgen.

Let er wel op dat sinds de invoering van de Wab, met terugwerkende kracht de hoge WW-premie afgedragen moet worden voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30 procent hebben overgewerkt. Deze bepaling is door de coronacrisis in 2020 en 2021 tijdelijk opgeschort, omdat in veel sectoren - zoals de zorg - veel overwerk nodig was. Uit het kennisdocument van het ministerie van SZW blijkt dat deze bepaling per 1 januari 2022 weer in werking zal treden.

Het is bij het laten verrichten van overwerk ook belangrijk om goed te kijken naar de regels uit de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer, om de werknemers niet meer uren te laten werken dan wettelijk is toegestaan.

Werknemers vragen ander werk te verrichten

Soms kan het helpen een werknemer te vragen tijdelijke andere werkzaamheden te verrichten dan dat je bent overeengekomen. Als deze werkzaamheden afwijken van de functieomschrijving, dan moet gekeken worden of dit verzoek tot eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst redelijk is.

In sommige situaties, bijvoorbeeld als bedrijven verschillende pieken van werk hebben, kan collegiale in- en uitleen van werknemers ook een oplossing zijn voor het personeelstekort. Daarbij is het van belang hierover afspraken met de werknemer te maken en deze in een overeenkomst van collegiale in- en uitleen vast te leggen. De tool van het platform Compose kan gebruikt worden voor het vinden van andere bedrijven, die personeel aan te bieden hebben of juist nodig hebben.

Werknemers uit het buitenland aantrekken

Als het niet mogelijk is om een vacature in te vullen, kun je ook buiten de grenzen van Nederland kijken. In de EU, EER en Zwitserland geldt vrij verkeer van werknemers. Zij kunnen zonder werk- en verblijfsvergunning in Nederland komen werken. Werknemers van buiten de EU, waaronder ook het Verenigd Koninkrijk na de brexit, kun je niet zomaar in dienst nemen. Zij hebben een vergunning nodig om in Nederland te mogen verblijven en te werken. De duur van het verblijf en het soort functie bepalen wat voor soort vergunningen aangevraagd moeten worden. Zie voor meer informatie hierover de website van de IND en het UWV.

Vluchtelingen in dienst nemen

Een vluchteling met een verblijfsvergunning (statushouder) mag werk verrichten en zo iemand kun je dus een arbeidsovereenkomst aanbieden. Het is belangrijk om de verblijfsvergunning goed te controleren. Hierop moet staan: “Tewerkstellingsvergunning niet vereist; arbeid vrij toegestaan”. Vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben maar in de procedure zitten (asielzoekers), mogen alleen onder heel strenge voorwaarden kortdurend werk verrichten. 

Meer weten?

Wil je meer informatie over het aanpakken van HR-uitdagingen in de handel en logistiek? Kijk dan eens op onze verzamelpagina Mens&werk. Hier vind je de laatste trends, tips en tools om jouw personeelsbeleid toekomstbestendig te maken.