skipToContentskipToFooter

‘Betrokken en bevlogen medewerkers tot aan het pensioen’

17-2-2022 Personeelstekorten, digitalisering, automatisering, vergrijzing en globalisering: trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt die een grote impact hebben op het huidige en toekomstige personeelsbeleid van Nederlandse organisaties. In 5 podcastafleveringen geeft evofenedex samen met Effectory, een Europese marktleider in 'employee listening', praktische tips en handvatten om personeelsbeleid toekomstbestendig te maken en houden. In de derde aflevering bespreken ze de voordelen van ‘betrokken en bevlogen medewerkers’.

Anno nu is werkgeverschap sterk aan veranderingen onderhevig. Functies veranderen en hierop anticiperen is essentieel om medewerkers binnen de logistiek te behouden en ze ‘jobfit’ te houden. Hierbij zijn aandacht voor duurzame inzetbaarheid, voor sociale en technologische innovaties, oftewel het investeren in kwaliteit van werk een vereiste om werken nu en in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Onder duurzame inzetbaarheid verstaan we het goed zorgen voor werknemers, zodat zij gezond en fit blijven tot aan hun pensioen. Van mensen wordt in onze huidige maatschappij veel verwacht; én een carrière én alles zowel privé als sociaal goed op de rit hebben en dit wordt extra versterkt door sociale media. Hierdoor vallen nog relatief jonge mensen om omdat er te veel van ze verwacht wordt. Als werkgever is het belangrijk te kijken naar wat werknemers nodig hebben om zich in deze maatschappij staande te kunnen houden. Hiermee stel je ze in staat optimaal te presteren. Lukt je dit als werkgever dan zal de medewerker dat ook vol trots doen: mensen vinden het prettig om betekenisvol te zijn.

Hoe zorg je voor een duurzame inzetbaarheid door betrokken en bevlogen medewerkers?

Tips en handvatten

Wil je als organisatie dat je medewerkers betrokken en bevlogen hun werk doen en dit ook lang volhouden, dan is dé manier om dit te doen medewerkers bij de organisatie te betrekken. Eigenlijk is dit heel simpel; we geven je hier een aantal tips en handvatten.

  • Vraag je medewerkers individueel wat de organisatie kan doen om de werknemer in staat te stellen om zo goed mogelijk te presteren.
  • Ga de dialoog aan en bespreek wat handiger, sneller, klantgerichter en goedkoper kan. Hierdoor voelen medewerkers zich serieus genomen en worden ze enthousiast.
  • Stuur de organisatie niet top-down aan. De medewerkers zijn de mensen op de werkvloer die weten van de hoed en de rand. Laat hun kennis leidend zijn; dit zorgt voor een kwalitatief goede organisatie. Hierdoor worden veranderingen ook geaccepteerd. Dit omdat mensen het gevoel hebben zelf inbreng gehad te hebben in plaats van dat het opgelegd is.
  • Train het management op participerend leiderschap. Dit betekent voor veel organisaties een cultuur-switch, maar kwalitatief management is belangrijk om medewerkers de ruimte te geven.

Organisaties zullen moeten inzien dat het binnen een bedrijf draait om de medewerkers. Als zij er niet zijn of niet betrokken hun werk doen dan heeft een organisatie op den duur geen bestaansrecht meer. Investeer in de medewerkers; zij zijn cruciaal.