skipToContentskipToFooter

Test je kennis met de RI&E-quiz

De risico-inventarisatie en -evaluatie, of kortweg RI&E, is voor iedere werkgever met personeel wettelijk verplicht. Voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving is het belangrijk dat je de risico’s binnen het bedrijf inventariseert en ervoor zorgt dat alle medewerkers veilig kunnen werken. Het is daarom belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de wet- en regelgeving rondom de RI&E. Test je kennis en doe de RI&E Quiz.

In de Arbowet staat dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Dit betekent dat je als werkgever alle mogelijke bedrijfsrisico’s in kaart moet brengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, en maatregelen moet treffen om deze risico’s tot een minimum te beperken. Deze risico’s en maatregelen moeten allemaal beschreven zijn in de RI&E, met het daarbij behorende Plan van Aanpak (PvA).

Plan van Aanpak

Het opstellen van zo’n RI&E met bijbehorend PvA is niet ingewikkeld maar je moet er wel even voor gaan zitten. Vorig jaar bleek slechts 45 procent van de bedrijven over een geldige RI&E te beschikken. Het niet hebben van een RI&E is niet alleen onveilig voor de medewerkers, maar wordt sinds 2019 beboet met een bedrag van maximaal 4500 euro. Wie wel een RI&E heeft maar geen PvA, kan een boete krijgen van maximaal 3000 euro. De RI&E vormt als het ware het fundament van je arbobeleid. Pas als je weet waar in je bedrijf de risico’s liggen en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kun je de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijg je een duidelijk beeld waarmee je aan de slag moet en op welke manier.

Quiz

De RI&E blijft een taai onderwerp. Veel bedrijven weten niet waar ze moeten beginnen of wat de regelgeving is. Want voor wie is een RI&E verplicht, moet je jouw RI&E laten toetsen door een gecertificeerde deskundige of mag je deze zelf toetsen, en wat staat er in een PvA? Als evofenedex hebben we een quiz met tien vragen gemaakt. Daarmee test je je kennis en weet je direct hoe jouw bedrijf en je medewerkers ervoor staan op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Aan het einde van de quiz krijg je de juiste antwoorden direct te zien.

Vragen over magazijnen?

Frank en zijn collega's helpen je graag verder

Frank evonedex magazijnen