skipToContentskipToFooter

Gemeente gaat streng handhaven op nieuwe regels per 1 oktober

25-05-2021 De bruggen en kademuren in Amsterdam zijn door achterstallig onderhoud in slechte staat. Om te voorkomen dat dit achterstallig onderhoud gaat leiden tot grote problemen - inzakkende kademuren en bruggen die mogelijk onder een te zware belasting bezwijken - gaat de gemeente Amsterdam de regels voor zwaar verkeer per 1 oktober a.s. aanscherpen.

Per 1 oktober 2021 worden de regels voor de 7,5 ton-zone aangescherpt. Er komen strengere regels voor het aanvragen van een ontheffing. Ook komen er strengere gedragsregels voor parkeer- en rijgedrag in de zone. Daarnaast vraagt de gemeente Amsterdam bedrijven om op zoek te gaan naar alternatieve voor zwaar verkeer. Er zal op de aangepaste regels streng worden gehandhaafd door middel van de inzet van boa’s en cameratoezicht.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige 7,5t-zone zijn:

  • De grens voor de routetoets verschuift van 45 ton naar 30 ton.
  • De ontheffingsvrije vrachtroutes komen te vervallen. Ook voor die routes is straks een ontheffing nodig. Op de voormalige vrachtroutes zijn wel langere voertuigen toegestaan door middel van een route-ontheffing (op de onderstaande plattegrond weergegeven met een stippellijn).
  • Door consequent de S100 als grens van de 7,5t-zone te kiezen, wordt de huidige zone uitgebreid met een gedeelte van de Zeeheldenbuurt.
  • Alleen voertuigen met een ondeelbare lading en bijzondere voertuigen komen in aanmerking voor een routeontheffing.
  • De gemeente kijkt naar werkelijk gewicht in plaatst van toegestane maximummassa.
  • Gedragsregels voor parkeer- en rijgedrag maken deel uit van de ontheffingsvoorschriften.

Zie voor aanvullende informatie de factsheet hieronder.

7,5 ton-zone Amsterdam
Plattegrond van aangepaste 7,5 ton-zone in Amsterdam