skipToContentskipToFooter

Budget van de overheid voor bijscholing

Update 14.07.2023 Het STAP-budget wordt vanaf 2024 beëindigd. Daarom heeft het kabinet besloten dat vanaf het septembertijdvak in 2023 alleen nog OCW-erkende opleidingen voor het STAP-budget in aanmerking komen.

22-02-2022 De overheid neemt op 1 maart het STAP-register in gebruik. Vanaf dat moment kunnen alle werkzoekenden en werkenden in dit register opleidingen vinden die in aanmerking komen voor het STAP-budget van de overheid. Dat budget is een handig en kosteloos instrument om werknemers bij te laten scholen en hun kennis up-to-date te houden.

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie en heeft als doel scholingsactiviteiten te financieren die arbeidsmarktrelevant zijn. Per persoon is er maximaal een budget beschikbaar van 1000 euro. In het STAP-register (ook wel STAP-portaal genoemd) komen de opleidingen van opleiders die door het ministerie van onderwijs zijn erkend.

Erkende opleidingen

Ook EVC-opleiders (EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties) die trajecten aanbieden, branche- en sectorerkende opleidingen en trainingen en opleidingen en trainingen van opleiders met een NRTO-keurmerk komen in het register. Verder bevat het register opleidingen die leiden tot een door het NCP NLQF ingeschaalde kwalificatie of diploma die wordt opgenomen in het NLQF-register.

Opleidingen van evofenedex en andere branche- en sectorerkende opleidingen worden in de loop van 2022 in het register toegevoegd. Door de opgelopen vertraging bij de ontwikkelaars van het register staan deze opleidingen op 1 maart nog niet in het register. Het STAP-budget voor deze opleidingen kan vanaf 1 maart dus nog niet worden aangevraagd.

Aanvragen

Degene die de opleiding gaat doen, kan het STAP-budget zelf aanvragen via het STAP portaal van het UWV. Er zijn in 2022 5 tijdvakken waarin dat mogelijk is. Vanaf 2023 komen er jaarlijks 6 aanvraagrondes.

De overheid verdeelt het beschikbare budget over de verschillende aanvraagtijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van maart tot en met april, het tweede van mei tot en met juni, enzovoort. De aanvrager moet de opleiding binnen 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak starten. Als hij bijvoorbeeld het STAP-budget aanvraagt in het tijdvak maart-april, moet hij de opleiding uiterlijk op 31 juli starten.

Meebetalen

Het is in 2022 (nog) niet mogelijk om de werkgever of andere partijen mee te laten betalen aan een opleidingstraject. De deelnemer moet de opleiding met behulp van het STAP-budget helemaal zelf betalen.

Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. De overheid heeft voor het STAP-budget jaarlijks in totaal 218 miljoen euro beschikbaar gesteld. De inschatting is dat hiermee ongeveer 300.000 personen per jaar een opleiding kunnen volgen.