skipToContentskipToFooter

Maximaal 5.000 euro vergoeding bij aanschaf bestelauto zonder CO2-uitstoot

15-3-2021 De subsidieregeling Emissieloze Bestelauto’s (SEBA) is vanaf vandaag geopend. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op zijn website. Met de subsidieregeling kan een ondernemer maximaal 5.000 euro vergoed krijgen bij de aanschaf van een bestelauto zonder CO2-uitstoot.

Met deze subsidieregeling komt de overheid ondernemers tegemoet die bedrijfsactiviteiten uitvoeren in de steden. Vanaf 2025 voeren namelijk de 30 tot 40 grootste gemeentes een zero emissiezone in. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Er zijn verschillende voorwaarden gesteld, onder meer aan het type voertuig waarvoor bedrijven subsidie kunnen krijgen en aan het maximumbedrag dat een bedrijf kan ontvangen.

Type bedrijfsauto’s

RVO noemt een aantal type bedrijfsauto’s die in aanmerking komen voor de subsidie:

  • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto's die alleen rijden door een elektromotor én vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto's zijn.
  • De netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van de bedrijfsauto's moet hoger zijn dan 20.000 euro.
  • Alleen voor elektrische bedrijfsauto's N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP-actieradius van minimaal 100 km.
  • Voor de overige elektrische bedrijfsauto's (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Budget en bedragen

Het totaal aan te vragen subsidiebudget voor 2021 is 22 miljoen euro. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het aan te vragen bedrag:

  • Voertuigcategorie N1: de subsidie is 10 procent van de netto catalogusprijs tot een maximum van 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto.
  • Voertuigcategorie N2 (maximumgewicht tot 4.250 kg): de subsidie is 10 procent van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto.

Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kun je hier terecht.

Online Simulator Elektrisch Rijden

Districon heeft, in opdracht van evofenedex en TLN en met steun van de topsector Logistiek, de Online Simulator Elektrisch Rijden ontwikkeld. Met deze webtool kom je te weten hoe elektrisch rijden past in het businessmodel van je bedrijf, welke kosten ermee gemoeid zijn en of de planning moet worden aangepast. De tool is gratis te gebruiken via deze link