skipToContentskipToFooter

Tips voor een gezond en veilig magazijn

Hoewel er al veel ten goede veranderd is, vindt er nog steeds om de werkdag een ernstig ongeval plaats in de Nederlandse magazijnen. Bij veel van deze ongevallen zijn zowel heftrucks als voetgangers betrokken. In dit artikel behandelen we de top-5 oorzaken van ongevallen tussen heftrucks en voetgangers en geven we tips om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Bijna elk bedrijf maakt wel gebruik van interntransportmiddelen voor het verplaatsen van goederen, vooral in de productie- en magazijnomgeving. De meest bekende interntransportmiddelen zijn heftrucks, stapelaars, reachtrucks, orderpicktrucks en palletwagens. Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie te creƫren voor de medewerkers.

Oorzaken ongevallen

Je kunt stellen dat een werknemer die niet goed weet hoe hij veilig met interntransportmiddelen moet werken, gevaar kan opleveren voor zichzelf en anderen. Een werknemer die met een interntransportmiddel werkt, of dit nu incidenteel of voltijds is, moet dus geschoold zijn in het werken met deze middelen.

Ondanks de wettelijke voorlichtings- en instructieplicht zijn bestuurders van interntransportmiddelen nog vaak betrokken bij een ongeval met een voetganger in het magazijn of distributiecentrum. De top-5 van oorzaken van deze ongevallen is (bron: RIVM):

  • De chauffeur heeft de voetganger niet gezien;
  • De voetganger is ergens aanwezig waar hij of zij niet wordt verwacht;
  • Falende infrastructuur. Dit kan inhouden dat er geen belijning is aangebracht voor de scheiding van voetgangers en interntransportmiddelen, maar ook dat bijvoorbeeld de infrastructuur onlogisch of onoverzichtelijk is;
  • Slecht audiovisueel contact: de voetganger hoort en ziet de truck niet aankomen of de chauffeur ziet en hoort de voetganger niet;
  • De chauffeur heeft het voertuig niet goed onder controle; hij kan de voetganger niet meer ontwijken of op tijd stoppen. Dit kan komen door afleiding, zijn fysieke gesteldheid, maar het kan ook liggen aan zijn rijgedrag of onvoldoende opleiding.

Veiligheid verbeteren

Onveilig werken en gedrag van zowel chauffeurs als voetgangers blijken dus belangrijke oorzaken van ongevallen te zijn. Om het aantal ongevallen te verminderen is een analyse noodzakelijk van de reden(en) waarom de chauffeur of voetganger niet veilig werkt. Enkele redenen zijn bijvoorbeeld: een verkeerde werkmethode, onderschatting van de gevaren, te hoge werkdruk, verkeerde aanwijzingen, ontbreken van instructies, onvoldoende vaardigheden, onduidelijke verkeerssituatie, onveilig gedrag en de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Om dit te verbeteren is er meer nodig dan het aanpassen van je verkeersplan of de middelen voor intern transport. Veiligheid moet onderdeel worden van de dagelijkse bedrijfscultuur. Daarbij is het gedrag van mensen, maar ook de oorzaak van dit gedrag, van essentieel belang. Alleen bij een goede balans tussen mens, proces, techniek en omgeving ga je dit terugzien in de veiligheid en efficiency van je magazijn, warehouse of distributiecentrum.