skipToContentskipToFooter

Menselijk gedrag is de sleutel tot een veilig magazijn

03-02-2023 Ondanks de toenemende aandacht voor gezond en veilig werken, gebeuren er nog steeds teveel (bijna) ongevallen in Nederlandse magazijnen en distributiecentra. Volgens recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), hebben medewerkers in de transport en logistieke beroepen 2 keer zoveel kans op een arbeidsongeval met verzuim dan gemiddeld. Om de veiligheid te verbeteren, focussen bedrijven zich voornamelijk op de techniek en processen, terwijl het gedrag van mensen ook sterk bijdraagt aan schades, incidenten en ongevallen in Nederlandse magazijnen.

Neem bijvoorbeeld het maken van een verkeersplan. In de Code Gezond en Veilig Magazijn staat dat het hebben van een verkeersplan onderdeel moet zijn van het veiligheidsbeleid van het bedrijf. Vloerbelijning is een belangrijk onderdeel van zo’n verkeersplan. Het is de oplossing om verkeersstromen in magazijnen in goede banen te leiden, werkgebieden beter af te scheiden en veilige paden voor voetgangers te creëren.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met het alleen trekken van een lijn weet nog niet iedereen wat hij of zij dan moet doen. En waar moet zo’n lijn getrokken worden om het echt veiliger en duidelijker te maken?

Effectiviteit

Of een dergelijke maatregel gaat werken hangt af van de voorbereiding. Betrek de medewerkers bij het maken van een verkeersplan, immers weten zij wel waar de knelpunten zitten. Dat is tevens een mooi moment om meteen afspraken te maken over verkeersregels in het magazijn. Door ze mee te laten denken over het oplossen van het verkeersprobleem is het draagvlak voor dergelijke aanpassingen een stuk groter. Ook het vastleggen van ongeschreven regels kan daarbij helpen.

En in een magazijn zijn er nogal wat ongeschreven regels. Kijken medewerkers elkaar aan op de kruising alvorens voorrang te krijgen of te nemen? Welke voorrangsregels gelden er eigenlijk? En is de plaatsing van pallets handig op een bepaalde plek omdat dat makkelijk is of moet je die pallet neerzetten op een veiligere plek?

Goede basis

Kortom, van het management tot de werkvloer moet overtuigd zijn van hoe belangrijk het is om een veilige werkomgeving te hebben. Het moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de bedrijfscultuur. Als dat lukt hebben extra investeringen in machines, het bijscholen van medewerkers en het maken van verkeersplannen pas zin.

Aan de slag met onveilig gedrag

Op 29 maart vindt de vernieuwde Dag van het Veilige Magazijn plaats in Zoetermeer. Op dit evenement gaan deelnemers actief aan de slag met het aanpakken van onveilig gedrag op de werkvloer. Een uitdaging waarmee veel ondernemers te maken hebben, en waar tegelijkertijd veel winst te behalen is. De focus tijdens deze dag ligt niet op ‘de beste zijn’ maar op ‘elke dag een beetje veiliger’. Laat je informeren en inspireren door experts en vakgenoten. Je gaat naar huis met direct toepasbare tips en handvatten om jouw magazijn veiliger te maken.