skipToContentskipToFooter

Bereikbaarheid van de haven is een van de belangrijkste prioriteiten

11-10-2022 Door de inzet van de wethouder kan de Nieuwe Maas niet langer dienst doen als een van de belangrijkste doorvoerroutes van Nederland. De door het college van BenW van Rotterdam voorgestelde nieuwe stadsverbinding draagt onvoldoende bij aan een oplossing voor de congestie op de A16/Van Brienenoordbrug en de Algeracorridor. Het college heeft onlangs de voorkeur uitgesproken voor een brug in plaats van een tunnel. Voor de achterban van evofenedex is de bereikbaarheid van de haven met het achterland een van de belangrijkste prioriteiten; een brug staat daar haaks op.

Een nieuwe stadsverbinding in Rotterdam zal alleen ontwikkeld kunnen worden als dat een tunnel is. Om de noord- en zuidoever te verbinden zal er in verband met de nautische veiligheid, bereikbaarheid van het achterland en de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam gekozen moeten worden voor een tunnel. Om als stad te kunnen groeien en te zorgen voor een ondernemend klimaat, brede welvaart en een goede bereikbaarheid via water, weg en het ov, is een multimodale tunnel de enige juiste keuze voor Rotterdam.

Negatieve consequenties

De keuze voor een brug heeft vergaande negatieve economische en logistieke consequenties tot ver in de toekomst. ”Een investeringsbeslissing als deze neem je niet voor een raadsperiode, maar voor 100 jaar. De wethouder zou beter moeten weten. Als we de gevolgen voor de veiligheid en kwaliteit van de vaarweg in ogenschouw nemen, kan die berekening nog wel eens anders uitvallen”, aldus ondernemersvereniging evofenedex.

Naast de impact voor de vaarweg heeft de keuze van de wethouder ook verstrekkende gevolgen voor de omgeving. Zo zal het natuurgebied de Eschpolder afgegraven worden en zal er veel overlast voor bewoners ontstaan. De afgelopen jaren heeft evofenedex samen met bewonersverenigingen en andere brancheorganisaties gewerkt aan een gewogen advies voor een nieuwe stadsverbinding. De gedeelde conclusie is dat een tunnel bij zou dragen aan de gestelde doelstellingen en dat een brug juist meer kapot maakt dan je lief is.

Grote zorgen

evofenedex deelt de grote zorgen van het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en de Koninklijke Binnenvaart Nederland met betrekking tot de nautische veiligheid en de positie van de Rotterdamse haven. Samen met onder meer TLN en VNO-NCW West concluderen we dat de voorgestelde stadsverbinding onvoldoende bijdraagt aan een oplossing voor de congestie op de A16/Van Brienenoordbrug en de Algeracorridor. Kortom, een nieuwe stadsverbinding voor een groeiend en welvarend Rotterdam zal onder de Nieuwe Maas liggen.