skipToContentskipToFooter

evofenedex wil handelsdiplomatie inzetten voor duurzame relaties met partnerlanden

08-02-2024 De Tweede Kamer heeft 6 januari jl. een motie van PVV-kamerlid Dennis Ram aangenomen om “in overleg te treden met alle sectoren van het bedrijfsleven en met alle regio’s om plannen te maken om de buitenlandse handel te bevorderen, de bedrijfssectoren te versterken en de bestaanszekerheid van Nederlanders te vergroten”. evofenedex steunt deze oproep tot samenwerking met het bedrijfsleven.

De motie is een aansporing om de dialoog over handelsbevordering die het bedrijfsleven al heeft met de overheid te intensiveren. Met name de negatieve impact van toenemende regeldruk op de kracht van ons bedrijfsleven vraagt extra aandacht. Zeker omdat Nederlandse bedrijven voor de belangrijke maar omvangrijke opgave staan duurzaamheidswetgeving als CSRD, CBAM en de Ontbossingsverordening uit te voeren.

Belangrijke voorwaarde

Om binnen de wettelijke duurzaamheidskaders op het wereldtoneel te kunnen blijven concurreren, is een gezond, veerkrachtig en innovatief bedrijfsleven nodig, dat niet verstrikt zit in onnodige, buitenproportionele of onuitvoerbare regels. Dit is een belangrijke voorwaarde om regionale plannen voor handelsbevordering in vruchtbare grond te laten vallen.

Oproep evofenedex

De PVV-motie is ingediend tijdens het debat over de begroting van het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voorafgaand aan het debat had evofenedex de oproep gedaan handelsdiplomatie in te zetten om duurzame relaties met partnerlanden aan te gaan en grondstoffenzekerheid, ontwikkelingssamenwerking en verantwoorde handel met elkaar te verbinden. evofenedex ziet internationale handel als motor voor waarde en welvaart in internationale ketens en de basis voor bestaanszekerheid.