skipToContentskipToFooter

Minister onderzoekt mogelijkheden voor financiering verduurzaming tot aan invoering

23-03-2022 De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel over de invoering van de vrachtwagenheffing. De Kamer riep ook het kabinet op om te zorgen voor een tijdige stimuleringsregeling voor de aanschaf van schone vrachtwagens. evofenedex, TLN en VERN sloten hierover eerder al een bestuursovereenkomst met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel over de invoering van de vrachtwagenheffing. Hiermee wordt vanaf 2026 een kilometerprijs in rekening gebracht. De opbrengst hiervan wordt deels teruggegeven aan de transportsector om te investeren in een schone vrachtwagens. De Tweede Kamer riep ook het kabinet op om te zorgen voor een tijdige stimuleringsregeling voor de aanschaf van schone vrachtwagens. Dit is van groot belang voor handels- en productiebedrijven, die de komende jaren massaal stappen willen zetten naar klimaatneutraal transport. Zonder aandringen van de Tweede Kamer zou er een gat ontstaan en zou er tussen 2024 en 2026 geen subsidie beschikbaar zijn.

Eerst stap naar kilometerheffing

In de bestuursovereenkomst, die evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), en Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) eerder ondertekenden, werd overeengekomen dat de vrachtwagenheffing een eerste stap is naar een kilometerheffing voor alle weggebruikers. Verder bepaalde deze overeenkomst dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar ondernemers, die dat vervolgens weer in kunnen zetten voor innovatie en het verduurzamen van logistieke ketens.

Betalen naar gebruik

evofenedex heeft ingestemd met de invoering van de vrachtwagenheffing, vanuit de gedachte ‘je betaalt meer naarmate je meer gebruikmaakt van de wegen’. Ook kunnen door de heffing de middelen die vrijkomen aangewend worden voor de verduurzaming van het wagenpark. Dit alles om de klimaatdoelen te behalen. Deze aspecten hebben gezorgd voor een breed politiek draagvlak.

Subsidie

Om de klimaatdoelen te kunnen behalen, waaronder de emissievrije stadslogistiek per 2025, heeft evofenedex telkens aangegeven dat het van groot belang is om de aanschaf van emissievrije voertuigen blijvend te stimuleren. Later dit voorjaar gaat de AanZET-regeling (aanschafregeling Zero Emissie Trucks) van start, die ondernemingen in staat stelt subsidie te verkrijgen voor een gedeelte van de extra aanschafkosten voor emissievrije vrachtwagens. Het einde van deze regeling is nu voorzien aan het eind van 2024. Om te voorkomen dat de subsidie stilvalt, diende Lisa van Ginneken van D66, samen met Daniel Koerhuis van de VVD, Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Harry van der Molen van het CDA, een motie in. Deze werd met ruime steun aangenomen door de Tweede Kamer. De motie dient om te onderzoeken hoe bijvoorbeeld door middel van voorfinanciering de aanschaf van emissievrije vrachtauto's blijvend kan worden gestimuleerd vanaf 1 januari 2025, tot aan de invoering van de vrachtwagenheffing.

Andere moties

Andere aangenomen moties die van belang zijn voor handels- en productiebedrijven zijn de volgende:

  • Moties voor het in kaart brengen van de benodigde laadinfrastructuur in 2030, en samen met de netbeheerders zorgen voor een specifieke aanpak en proactieve planning om tijdig een basisnetwerk van voldoende laad- en tankpunten te faciliteren;
  • Een motie voor een meerjarenprogramma met focus op projecten die bijdragen aan ZE-technologie (Zero Emissie) en het voorkomen van vermijdbare transportbewegingen;
  • Een motie voor het gebruik van dezelfde tol/maut-voertuigkastjes als in België en Duitsland.

Second opinion kosten

evofenedex is verheugd te zien dat de Tweede Kamer de zorgen van handels- en productiebedrijven heeft meegenomen. evofenedex werkt graag verder met het ministerie en de politiek aan het financieren van de verduurzamingsopgave in het wegvervoer tot aan de invoering van de vrachtwagenheffing. Wel hebben wij nog zorgen over de hoogte van het nettobedrag dat overblijft voor de verduurzaming en innovatie; de systeem- en invoeringskosten van de vrachtwagenheffing zijn immers hoog. Het ministerie laat momenteel een second opinion uitvoeren, waarbij wordt gekeken of deze kosten niet omlaag kunnen. Wij zijn in nauw contact met het ministerie over deze evaluatie.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de pagina over de AanZET-regeling en de pagina over de Vrachtwagenheffing.