Luchtvracht | Air cargo

Security (antiterreurmaatregelen) is één van de speerpunten in de luchtvracht. Bij vrachtvervoer moeten alle spelers van de supply chain voldoen aan bepaalde regelgeving om de vracht veilig te maken.

Bij luchtvracht hebben verladers in de regel te maken met allerlei toeslagen op de vrachtprijs. evofenedex heeft hiernaar onderzoek uitgevoerd, opdat verladers hierover met de carriers openlijk overleg kunnen voeren. Internationaal opererende importeurs en exporteurs krijgen meestal te maken met niet-alledaagse gewichten of afmetingen. evofenedex biedt hiervoor een handige omrekentabel. Je vindt deze aan de rechterkant van de pagina.


Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel (dat wil zeggen in- en uitvoer buiten de EU) krijgen te maken met de securityprogramma’s ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) op het gebied van douane en ‘Known Consignor’ voor luchtvracht, als de goederen door de lucht worden vervoerd. De gebeurtenissen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten vormden de aanleiding voor de Europese Unie om voor de burgerluchtvaart een basis beveiligingsniveau te creëren dat door alle lidstaten van de Europese Unie moet worden gehandhaafd. De nieuwe securityregels zijn voor de Europese Unie vastgelegd in verordening (EU) nr.185/2010. Vanaf 29 april 2013 moeten verladers aan het nieuwe Known Consignor (bekend afzender) eisen voldoen of ze moeten kun vracht laten scannen en screenen door hun logistiek dienstverlener. Mocht u de bekend afzender status willen dan kunt u ons altijd bellen voor vragen, hulp en advies.  Het doel van de nieuwe regeling is het beschermen van personen en goederen, door te voorkomen dat verboden (brandstichtende of explosieve) voorwerpen (improvised explosive devices) aan boord van een vliegtuig kunnen worden gebracht. Deze voorwerpen zouden kunnen worden gebruikt voor het plegen van een terroristische aanslag.

Er worden twee methodes gehanteerd:

  1. Screening van de vracht
    In dit proces zal alle vracht bestemd voor vervoer door de lucht worden gescreend op verdachte, verboden voorwerpen tenzij de vracht afkomstig is van een ‘erkend agent’, ‘bekende afzender’ of een ‘vaste afzender’, die de daarvoor vastgestelde beveiligingscontroles heeft toegepast. Nadat de screening heeft plaatsgevonden mag de vracht de keten niet meer verlaten. Ongescreende vracht wordt als ‘onbekend’ en gescreende als ‘bekende vracht’ en dus als veilig aangemerkt door een erkend agent.
  2. Supply Chain Security
    De maatregelen die verlader en agent nemen hebben tot doel te voorkomen dat verboden voorwerpen worden toegevoegd aan identificeerbare luchtvracht  en dat de zending veilig wordt overgedragen aan een erkend luchtvrachtagent.
Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder